Playlisty Kecárna
Reklama

Ready to Roll - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There´s party on tonight.
So you better hurry up.
Its a VIP invite, everybody´s at the club.
Wanna dance until the dawn,
Wanna get into the groove.
C ´mon Dj play my song
Get me in a funky mood.
Tam je party dnes večer.
Takže si pospíšit.
Jeho VIP pozvat, všichni v klubu.
Chci tančit až do svítání,
Chcete se dostat do drážky.
C 'po. Dj hrát mou píseň
Mi ve funky náladě.
Bridge…
In the flow, looking good, catching eyes,
Now I ´m in control.
Checking out all the guys,
Bodies moving close.
I can feel what´s inside,
Ready to explode,
Wanna go for a ride,
So let´s get started.
Bridge ...
V toku, vypadá dobře, chytání oči,
Teď jsem 'm pod kontrolou.
Kontrola všechny lidi,
Subjekty pohybující se v blízkosti.
Cítím, co je uvnitř,
Připravena k explozi,
Chcete se projet,
Takže můžeme začít.
Refrén…
All my girls get down to business,
On the floor we´re causing mischief.
All night long we´re ready to go,
All dressed up we´re READY TO ROLL.
All the boys they really want us,
Outta our way no one can stop us.
All night long we´re ready to go,
All dressed up we´re READY TO ROLL.
Refrén ...
Všechny moje holky dolů na podnikání,
Na podlaze jsme působit neplechu.
Celou noc jsme připraveni jít,
Všechny oblečený Jsme připraveni ROLL.
Všichni kluci, co opravdu chtějí nás,
Outta naše cesta nikdo nás nemůže zastavit.
Celou noc jsme připraveni jít,
Všechny oblečený Jsme připraveni ROLL.
Baby, show me what you got,
Cause you´re doin´it for me.
And I´m really getting hot,
Booty bumpin´ to this beat.
Baby, ukaž mi, co máš,
Protože jste doin'it pro mě.
A já jsem opravdu horko,
Kořist bumpin 'do této porazit.
Bridge…
Repeat Refrén…
Bridge ...
Refrén opakovat ...
Would to like to get with me
Cause I wanna get with you
In a privat party.
Hang on tight, ´cause I´m with my girls tonight.
Chtěli, aby se chtěli se mnou
Protože chci, aby si s vámi
V soukromé party.
Pověsit na těsný, 'protože jsem se moje holky dnes večer.

Text přidala danulka

Video přidala lucijas

Překlad přidala kill609

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ready to Roll

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.