Kecárna Playlisty
Reklama

Lenore's song - text, překlad

Gently, gently I came rapping
like the bird whose beak came tapping.
Wanted mine and wanted yours.
Both souls I seek to keep.
Opatrně, opatrně začnu klepat
jako pták ťuká zobákem.
Chci mou a chci tvou.
Snažím se vlastnit obě duše.
Wondering, wondering if I'm
intruding. Fear you old friend
fear you so much.
Thinking, thinking if I should
Call upon you tonight.
Přemýšlím, přemýšlím zda
neruším. Bojím se starého přítele.
Moc se tě bojím.
Přemýšlím, přemýšlím, jestli
tě dnes večer vyzvu na souboj.
When I see you laughing with them
have my secrets become jokes.
When I see you lunching with them
is my flesh the meat they poke?
Když jsem tě viděla se s nimi smát,
staly se má tajemství vtipy.
Když jsem tě viděla s nimi obědvat,
bylo to moje maso, v kterým se nimrali?
Wanting, wanting to know if
you're my friend just so if
when my flesh is dead and rotting
You would help them and their plotting.
Čekám, čekám a zjišťuji, zda
si můj přítel nebo
když je mé tělo mrtvé a hnije,
budeš mě s nimi pomlouvat?
Where, where, where were you
when i cried?
Where, where, where were you
when i died?
Did you fight?Did you fight?
Kde, kde, kde jsi byl,
když jsem plakala?
Kde, kde, kde jsi byl,
když jsem umřela?
Bojoval jsi? Bojoval?
Where, where, where were you
when i screamed my last.
Where, where, where were you
I find you nesting at my chamber door.
Kde, kde, kde jsi byl,
když jsme naposled vykřikla?
kde, kde, kde jsi byl?
Našla jsem tě čekat před dveřmi do komnaty.
Along with them. Along with them. S nimi. S nimi.
Never, never more.
I'm your lost Lenore.
I'm who you called a whore
when they came for me.
Nikdy, nikdy víc.
Jsem tvá ztracená Lenore.
To mě si nazval děvkou,
když si pro mě přišli.
Never, never more.
I'm your lost Lenore.
A ghostly imprint upon
your mind I bore.
Nikdy, nikdy víc.
Jsem tvá ztracená Lenore.
Strašidelnou stopu na tvé
duši jsem vytvořila já.
So gently, gently I came rapping.
Wondering why You stand there gaping
When I stand here still alive
A thousand knifes upon my back.
Opatrně, opatrně začnu klepat.
Přemýšlím proč tu stojíš a zevlíš,
když jsem tu stojím stále živá
s tisíci noži v zádech.
Yes there are still some with
your name.
The name of you whom
I still blame.
Wondering, wonderin why you are
Shivering your face so white.
Ano, stále je tu někdo s
tvým jménem.
Jméno, které stále viním.
Přemýšlím, přemýšlím proč se třeseš.
Tvůj obličej je tak bílý.
Did you thing that I should visited.
Risen from the grave of lifes.
Am I just a ghost of conscience.
That's come haunting you tonight?

Věděl jsi, že jsem mohla navštívit
vzrostlé hroby životů.
Jsem jen duch svědomí,
který tě přišel dnes večer ulovit?
Where, where, where were you
when i cried?
Where, where, where were you
when i died?
Did you fight?Did you fight?
Kde, kde, kde jsi byl,
když jsem plakala?
Kde, kde, kde jsi byl,
když jsem umřela?
Bojoval jsi? Bojoval?
Never, never more.
I'm your lost Lenore.
I'm who you called a whore
when they came for me.
Nikdy, nikdy víc.
Jsem tvá ztracená Lenore.
To mě si nazval děvkou,
když si pro mě přišli.
Never, never more.
I'm your lost Lenore.
A ghostly imprint upon
your mind I bore.
Nikdy, nikdy víc.
Jsem tvá ztracená Lenore.
Strašidelnou stopu na tvé
duši jsem vytvořila já.
So gently, gently... Tak opatrně, opatrně...
So gently, gently... Tak opatrně, opatrně...
So gently, gently... Tak opatrně, opatrně...
So gently, gently I came rapping.
Tapping at your chamber door.
Am I in your trouble mind?
Ever, ever more?
Tak opatrně, opatrně začnu klepat.
Ťukat na dveře od komnaty.
Jsem tvůj problém?
Stále, stále víc?
Ever, ever more... Stále, stále víc...

Text přidala blbaprezdivk

Video přidala blbaprezdivk

Překlad přidala blbaprezdivk

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Yunyu texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.