Kecárna Playlisty
Reklama

Put On - text, překlad

playlist Playlist
I put on...[x4]
I put on for my city, on on for my city [x4]
Dal jsem na ... [X4]
Vzal jsem si pro své město, na na na moje město [X4]
When they see me up in traffic they say Jeezy on some other shit
Send them pussy niggas running straight back to the dealership
Me I'm in my spaceship, that's right I work for NASA
The 7H is not a fraud, call that bitch my bodyguard
Call that bitch your bodyguard? Yeah, that's my bodyguard
When we're out of jewelry Young gon' do security
It was whiter than a napkin, harder than a dinner plate
If you want it come and get it
You know I stay super straight
Ran up in my spots and now I'm working at the Super 8
Know you niggas hungry, come and get a super plate
Y'all sing happy birthday, yeah I got that super cake
Hundred karat bracelet, I use it like some super bait
Když mě vidí v provozu říkají Jeezy na jiné sračky
Pošlete jim Pussy niggas běží rovnou zpět do obchodu
Mi, že jsem ve své kosmické lodi, to je pravda, že pracuji pro NASA
7H není podvod, volejte, že fena můj bodyguard
Zavolejte, že fenka si bodyguard? Jo, to je můj bodyguard
Když jsme z gon šperky Young se bezpečnosti
To bylo bělejší než ubrousek, těžší, než talíř
Pokud se chcete přijít a dostat to
Víš, že jsem zůstat Super rovné
Ran v mých míst a nyní pracuji na Super 8
Vím, že niggas hlad, pojď si super deska
Vy všichni zpívat Happy birthday, jo super, že jsem dort
Sto Karat náramek, používám ho jako nějaký super návnadu
I put on for my city, on on for my city
I put on for my city, on on for my city
Put on (east side)
Put on (south side)
Put on (west side)
Put on
[x2]
Vzal jsem si pro své město, na na na moje město
Vzal jsem si pro své město, na na na moje město
Nasaďte (východní straně)
Nasaďte (jižní strana)
Nasaďte (západní strana)
Oblečte
[X2]
Hat back, top back, ain't nothing but a young thug
HKs, 8 K's, i need to join a gun club
Big wheels, big straps, you know I like it super sized
Passenger's a redbone, her weave look like some curly fries
Inside fish sticks, outside tartar sauce
Pocket full of celery, imagine what she telling me
Blowing on asparagus, the realest shit I ever smoked
Riding to that Trap or Die, the realest shit I ever wrote
They know I got that broccoli, so I keep that glock on me
Don't get caught without one, coming from where I'm from
Call me Jeezy Hamilton, flying down Campbellton
So fresh, so clean, on my way to Charlene
Klobouk, horní zpátky, není nic jiného než mladý zločinec
HKS, 8 K to, musím se připojit Gun Club
Velká kola, velké pásy, víte, líbí se mi to super velikosti
Cestujícího redbone, její vazba vypadá jako nějaké kudrnaté hranolky
Uvnitř Krabí tyčinky, mimo tatarská omáčka
Kapsa plná celeru, představte si, co mi říká
Foukání na chřest, realest hovno, co jsem kdy kouřil
Jezdit do této pasti or Die, realest hovno, co jsem kdy napsal
Vědí, že jsem brokolice, takže se držím, že Glock na mě
Nenech se chytit, aniž by jeden, z, kde jsem od
Zavolej mi Jeezy Hamilton, létání se Campbellton
Tak čerstvé, tak čistý, na cestě do Charlene

I put on...[x3]
I put on for my city, I put on for my
I put on for my city, I put on for my city
On...

Dal jsem na ... [x3]
Vzal jsem si na moje město, dal jsem na pro své
Vzal jsem si na moje město, dal jsem na na moje město
Na ...
I feel like Its still niggas that owe me checks
I feel like It's still bitches that owe me sex
I feel like this but niggas don't know he stress
I lost the only girl in the world that know me best
I got the money and the fame and that don't mean shit
I got the Jesus on a chain, man that don't mean shit
Cause when the Jesus pieces can't bring me peace
Yo I need just at least one of Russell's nieces
On...I let my nightmares go
I put on, everybody that I knew from the go
I know hoes that was fronting when they knew he was broke
They say damn, easy easy, you don't know us no more
You got that big fame homie, and you just changed on me
You can ask big homie, man the top so lonely
So lonely
Let me see what we have tonight (what we have tonight)
I'm high as a satellite (satellite)
I see those flashing lights (flashing lights)
Cause every night (every night)
I put on
Mám pocit, že jeho stále niggas mi dlužíš kontroly
Mám pocit, že je ještě u fen, že mi dlužíš sex
Mám pocit, to ale niggas nevíte, že stres
Ztratil jsem jediná holka na světě, který mě znají nejlépe
Dostal jsem peníze a slávu, a to neznamená, že hovno
Dostal jsem Ježíše na řetězu, člověk, který to neznamená hovno
Protože když Ježíš kusy nemůže přinést mír mě
Yo jsem potřeboval alespoň jeden z neteří Russella
Na ... Nechal jsem noční můry jít
Dal jsem, všichni, které jsem znal z pohybu
Vím, motyky, která byla naproti, když věděli, že je na mizině
Říká se, sakra, snadná snadná, nevíte nás víc
Máš tu velkou slávu Homie, a stačí změnit na mě
Můžete se zeptat velké Homie, muž nahoře tak sám
Tak sám
Podívám se, co jsme dnes (to, co máme dnes)
Jsem vysoká jako satelit (satelit)
Vidím ty blikající světla (blikající světla)
Příčina každou noc (každou noc)
Dal jsem na

Text přidal oXygenCZ

Video přidal oXygenCZ

Překlad přidala Taneska

Je zde něco špatně?
Reklama

The Recession

Reklama

Young Jeezy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.