Kecárna Playlisty

There's No Such Thing as Accidental Infidelit.. - text, překlad

playlist Playlist
I've got a question
Did you think that
we would ever believe, you?
And on the note of rejection
The line you walk is gettin thin,
so thin,
Your green eyes are potent,
Last night i know who you were with,
And you're a snake in the grass,
And always that has been.
Mám dotaz
Myslela sis, že
bychom ti vůbec někdy věřili?
A do deníku o zamítnutí
Dostala jsi se na tenký led,
tak tenký,
Tvoje zelené oči jsou mocné,
Včera večer jsem viděl, kdo byl s tebou,
A ty jsi had v trávě,
A vždy tak bylo.
Go back home now,
Go back to sleep, (and we'll say)
Go back with someone else who,
Want's you more than me.
Vrať se domů, hned
Jdi zase spát, (a my ti odpovíme)
Vrať se s někým kdo
Tě chce víc než já.
Just one more question,
Why do you throw your words around town,
Like they answer nobody's questions?
All ears, your chase comes out at night
Oh, the whistles cry
We're supposed to drop like flies
Jen ještě jedna otázka,
Proč házíš slova okolo města,
Stejně jako oni odpovědi na, které se nikdo nezeptal?
Všechny uši, tvoje pronásledování přichází v noci
Oh, píšťaly křičí
Měli jsme padnou k zemi jako mrtvé mouchy
Go back home now,
Go back to sleep, (and we'll say)
Go back with someone else who, who
Want's you more than me.
Vrať se domů, hned
Jdi zase spát, (a my ti odpovíme)
Vrať se s někým kdo, kdo
Tě chce víc než já.
Was it something I said
(was it something i said)
Something I did
That made you destroy all we built?
And it was something you said
(something you said)
Something you did
That made me think that you were real
Bylo to něco, co jsem řekl
(bylo to něco, co jsem řekl)
Něco co jsem udělal
To tě zničí vše, co jsme postavili?
A bylo to něco, co jsi řekla,
(něco, co jsi řekla)
Něco, co jsi udělala
To mě nutí myslet si, že jste byla skutečná
Go back home now,
Go back to sleep, (and we'll say)
Go back with someone else who, who
Want's you more than..
Who wants you more than me.
Vrať se domů, hned
Jdi zase spát, (a my ti odpovíme)
Vraťte se s někým, kdo, kdo
Tě chce víc než..
Kdo Tě chce víc než já.
Go back home now
Go back to sleep
And go back with anything
'Cause I know you'll think of me
Vrať se domů, hned
Jdi zase spát
A vrátit se s někým
Protože vím, že budeš myslet na mě
Go back home now
Go back to sleep
And go back with anything
'Cause I know you'll think of me
Vrať se domů, hned
Jdi zase spát
A vrátit se s někým
Protože vím, že budeš myslet na mě
(Go back home now, go back to sleep and we'll say...) (Vrať se hned domů, jdi zase spát a my ti odpovíme...)

Text přidala zuzulka93

Text opravila Teresqa158

Video přidal LuSsJonas

Překlad přidala Victim_SP


Hold Me Down

You Me At Six texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.