Kecárna Playlisty

Contagious Chemistry - text, překlad

playlist Playlist
If I could have a minute please,
then I'll bring you to your knees.
This contagious chemistry is killing me.
Oh you'll never dissapear,
until I give permission dear.
'Cause you're always gonna, always be knee deep.
So please.
Kdybys mi, prosím, dala jen minutu
tak padneš na kolena
Tahle nakažlivá chemie mě zabíjí
Oh, ty nezmizíš
dokud to já nedovolím, drahá
Protože budeš vždy, vždy v tom budeš až po kolena
Tak prosím
Dearest enemy, off of that
You have just lost me along the way
Somewhere between the fake smiles and your free drinks
Please don't smother me,
I swear that I need some room to breathe.
What with you all up, down and over me,
you're not a name, you're just a face.
It's contagious, so catch it.
Nejdražší nepříteli, pryč od toho
Právě jsi mě ztratila po cestě
někde mezi falešnými úsměvy a drinky zdarma
Prosím neudus mě
Přísahám, že potřebuju nějaký prostor k dýchání
Co s tebou, nade mnou, pode mnou
Nejsi jméno, jsi pouze tvář
Je to nakažlivé, tak se nakaž
This love is dirtier than you think.
Don't believe your eyes, believe your ears, trust me.
This won't sink lower than you think.
Don't believe your eyes, believe your ears, trust me.
Tahle láska je hříšnější než si myslíš
Nevěř svým očím, ale svým uším, věř mi
Tohle se už nepotopí níž, než si myslíš
Nevěř svým očím, ale svým uším, věř mi
Dearest enemy, you should listen to those dreams.
Because they tell you all you need to know 'bout who and what you are.
No smoke without a fire, with that - our names are a pure lie.
This suit of skin and bones, we've not all got...exactly what you are.
It's contagious, so catch it.
Nejdražší nepříteli, měla bys poslouchat tyto sny
Protože ti řeknou vše, co potřebuješ vědět o tom, kdo a co jsi
Není kouře bez ohně, s tím - naše jména jsou čistá lež
Tento oblek z kůže a kostí, jsme nedostali všichni..přesně to co ty jsi
Je to nakažlivé, tak se nakaž
This love is dirtier than you think.
Don't believe your eyes, believe your ears, trust me.
This won't sink lower than you think.
Don't believe your eyes, believe your ears, trust me.
Tahle láska je hříšnější než si myslíš
Nevěř svým očím, ale svým uším, věř mi
Tohle se už nepotopí níž, než si myslíš
Nevěř svým očím, ale svým uším, věř mi
This is the first and the last time, I swear.
There's more where that came from, she said.
Do you know what that means? 'Cause I know what that means.
This is the first and the last time, I swear.
It's a numbers game and I was there.
Do you know what this means?
Do you know what this means?
Tohle je poprvé a naposledy, slibuju
Je toho víc, proč to přišlo, řekla
Víš co to znamená? Protože já to vím
Tohle je poprvé a naposledy, slibuju
Je to hra čísel a já tam byla
Víš co to znamená?
Víš co to znamená?
No, oh!, who did you think I was, him?
No, oh!, is he the only lead you were working on?
No, oh!, and you were caught with the best yeah.
Oh forget the rest: hotel rooms, cheap thrill dress.
Lack of common sense can make this happen.
Ne! Kdo sis myslela, že jsem, on?
Ne! Je jediný, do koho jsi dělala?
Ne! A byla jsi přistižena v nejlepším
Na zbytek zapomeň: hotelové pokoje, levné šaty
Nedostatek rozumu může tohle způsobit
If I could have a minute please,
then I'll bring you to your knees.
This contagious, contagious chemistry.
Kdybys mi, prosím, dala jen minutu
tak padneš na kolena
Tahle nakažlivá, nakažlivá chemie
Dearest enemy, you should have never trusted me. You bitch. Nejdražší nepříteli, nikdy jsi mi neměla věřit, ty mrcho.

Text přidala zuzulka93

Video přidala kollorka

Překlad přidala roxanne


Hold Me Down

You Me At Six texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.