Kecárna Playlisty
playlist Playlist
This is the calm before the storm,
Three words through your bedroom door.
And everybody knows that,
It is the place to start.
Tohle je klid před bouří
Tři slova z tvých ložních dveří
A každý ví, že
Tohle je místo ke startu
Why say something safe,
When I can blow you away.
It's a game only liars play,
Stop swinging above your weight.
Proč říkat něco bezpečného
Když tě můžu vyhodit
Je to hra, kterou hrají jen lháři
Přestaň se houpat nad tíhou
So take off
All of your clothes.
There ain't no shame of taking names,
My heart isn't in the home.
Tak sundej
Všechno své oblečení
Používání jmen není ostudné
Moje srdce není doma
So take off
All of your clothes.
There ain't no shame of taking names,
My heart isn't in the home.
Tak sundej
Všechno své oblečení
Používání jmen není ostudné
Moje srdce není doma
This is a stab in the back,
That I have been waiting for,
You've had me running in circles,
Loosing my head at all costs.
Tohle je bodnutí do zad
Na které jsem čekal
Nutila jsi mě běhat v kruzích
Ztrácím hlavu ve všech cenách
And it isn't a secret,
If you can't keep it.
So I disguise the lie,
Cut you down, down to size.
A to není tajemství
Když ho nemůžu udržet
Takže převlékám lež
Seřízni mě, seřízni
So take off
All of your clothes.
There ain't no shame of taking names,
My heart isn't in the home.
Tak sundej
Všechno své oblečení
Používání jmen není ostudné
Moje srdce není doma
So take off
All of your clothes.
There ain't no shame of taking names,
My heart isn't in the home.
Tak sundej
Všechno své oblečení
Používání jmen není ostudné
Moje srdce není doma
Cowards are golden,
And I know the words hurt.
Bones we can fix,
And lessons we'll learn.
Srabi jsou zlatí
A vím, že slova bolí
Kosti můžeme spravit
A lekce se naučíme
Cowards are golden,
And I know the words hurt.
Bones we can fix,
The lessons we'll learn.
Srabi jsou zlatí
A vím, že slova bolí
Kosti můžeme spravit
A lekce se naučíme
Cowards are golden,
Cowards are golden,
Cowards are golden,
Cowards are golden,
Srabi jsou zlatí
Srabi jsou zlatí
Srabi jsou zlatí
Srabi jsou zlatí
Cowards are golden,
And I know the words hurt.
Bones we can fix,
The lessons we'll learn.
Srabi jsou zlatí
A vím, že slova bolí
Kosti můžeme spravit
A lekce se naučíme
Cowards are golden,
And I know the words hurt.
Bones we can fix,
The lessons we'll learn.
Srabi jsou zlatí
A vím, že slova bolí
Kosti můžeme spravit
A lekce se naučíme
You mean more.
You mean more.
You mean more.
You mean more.
Ty znamenáš víc
Ty znamenáš víc
Ty znamenáš víc
Ty znamenáš víc

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?

Take Off Your Colours (Deluxe Edition)

You Me At Six texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.