Playlisty Akce
Reklama

Naggin - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What it is most us women we just good at what we do
but what yall needa remember is dont do what we do
you do what we tell you to do
c'mon
Co to je nejvíce nás ženy jsme prostě dobrý na to, co děláme
Ale co yall needa zapamatování je dont to, co děláme
si dělat, co chceme říct, aby to
C'mon
[Chorus Pt. I:]
Every now and then you get mad.
You treat me bad and it makes me sad.
Always in the Street Chasin’ A$$.
That’s why a Bitch be naggin’.
[Chorus Pt. I:]
Tu a tam vás naštvat.
Chováš se ke mně špatné a to je pro mě smutné.
Vždy v ulici sebrat '$ $.
To je důvod, proč Bitch být naggin '.
[Chorus Pt. 2 (Repeat 2)]
Whomp [x5]
When you get here I’ll be gone.
I’ll always known I shoulda left ya a$$ alone.
That’s why a bitch be…
[Chorus Pt. 2 (Opakujte 2)]
Whomp [X5]
Když se dostanete sem budu pryč.
Budu vždy znám Měl jsem opustil ya $ $ o samotě.
To je důvod, proč fena být ...
This is for them Niggas who be swearin’ they aint catchin’ no feelings.
Girls don’t get ya self caught up in the mess.
Cuz half of them poppin’- the rest of them flex.
Yall….. better pay attention.
Flaw gone put yall up on a lil’ pimpin’.
Listen…. When they flip the script.
You charge it to the hip & you take it to they whip.
Yea!
Ima tell you what I can’t stand,
Is when I end up with a half a$$ man.
Gotta be like momma hold his hand.
I treat you like shit,
Cuz that’s all you under stand.
All you care about is hoes & and them clothes & them shows.
Commin’ home 3 and 4 every night.
Ain’t got nan nother time,
Talkin’ to me outta line,
When ya boys run you always wanna shine.
Yea.
To je pro ně Niggas, kteří se swearin ', které není catchin' ne pocity.
Holky nedostanou ya samostatně zachycen v nepořádku.
Cuz polovina z nich poppin'-zbytek je flex.
Yall ... .. lepší věnovat pozornost.
Chyba pryč dát yall až na Lil 'Pimpin'.
Poslouchej .... Když flip skript.
Můžete účtovat jej na bok a Vy si ji na jejich bič.
Ano!
Ima říct, co nemůžu vystát,
Je, když jsem se skončit s půl $ $ man.
Musím být jako máma drží ruku.
Já s tebou zacházet jako hovno,
Cuz, že je vše, co za stojan.
Vše, co vás zajímá, je motyky & a je Oděv a jejich show.
Commin 'doma 3 a 4, každou noc.
Není tu nan Dalším čas,
Talkin 'se mi ven line,
Když tě kluci spuštění budete vždy chcete zazářit.
Ano.
[Chorus Pt. I:]
Every now and then you get mad.
You treat me bad and it makes me sad.
Always in the Street Chasin’ A$$.
That’s why a Bitch be naggin’.
[Chorus Pt. I:]
Tu a tam vás naštvat.
Chováš se ke mně špatné a to je pro mě smutné.
Vždy v ulici sebrat '$ $.
To je důvod, proč Bitch být naggin '.
[Chorus Pt. 2 (Repeat 2)]
Whomp [x5]
When you get here I’ll be gone.
I’ll always known I shoulda left ya a$$ alone.
That’s why a bitch be…
[Chorus Pt. 2 (Opakujte 2)]
Whomp [X5]
Když se dostanete sem budu pryč.
Budu vždy znám Měl jsem opustil ya $ $ o samotě.
To je důvod, proč fena být ...
Get money, grip, keep ya jewels & ya chick on the side.
In Ya club, w/ ya dubs, and ya chromed out ride.
In yo E, off ya go shit ,
If you wanna go jit, go get, go skit, muh-fuckin go for it.
You don’t think I understand,
I ain’t give up everything fo you to be playinn’.
Oh you think you slick when you tell me she only ya friend.
Damn right ima trip.
Nigga where you been.
Hold Up
What you talkin’ bout throwin’ them blows.
I got dem B’s and dem blows,
What you want em all 4.
Cuz you use to them fake a$$ hoes.
Use to them broke a$$ lows, go down hoes.
I’ll be goin’ in on ya ends w/ 10’s.
On ya dub.
So show ya girl love.
I’m all in ya ear.
Cuz you smoking on that herb, and you bout to hit the curb,
and you getting on my nerves.
Shut Up.
Získejte peníze, grip, aby ya klenoty & ya kočka na boku.
V klubu Ya, w / ya Dubs, a ya chromovaná z jízdy.
V yo E, off ya Jdi do prdele,
Pokud chcete jít JIT, jdi, jdi parodie, Muh-kurva jít na to.
Ty si nemyslím, že bych pochopit,
I je se vzdát všeho pro vás být playinn '.
Oh, si myslíte, že dát se do pořádku, když řeknete mi, že pouze tě přítel.
To si piš IMA výlet.
Nigga, kde jste byli.
Zvednout
Co vás Talkin 'Bout hází' jim rány.
Mám dem B a dem rány,
Co chcete em všech 4.
Cuz budete používat pro ně falešné $ $ motyky.
Použijte k nim zlomil $ $ minima, jít dolů motyky.
Budu Goin 'v ya na koncích w / 10 je.
On ya dub.
Takže show ya holka lásku.
Jsem v ya ucha.
Cuz vy kouření na této byliny, a vy zápas narazí na obrubník,
a vy dostat na nervy.
Drž hubu.
[Chorus Pt. I:]
Every now and then you get mad.
You treat me bad and it makes me sad.
Always in the Street Chasin’ A$$.
That’s why a Bitch be naggin’.
[Chorus Pt. I:]
Tu a tam vás naštvat.
Chováš se ke mně špatné a to je pro mě smutné.
Vždy v ulici sebrat '$ $.
To je důvod, proč Bitch být naggin '.
[Chorus Pt. 2 (Repeat 2)]
Whomp [x5]
When you get here I’ll be gone.
I’ll always know I shoulda left ya a$$ alone.
That’s why a bitch be…
[Chorus Pt. 2 (Opakujte 2)]
Whomp [X5]
Když se dostanete sem budu pryč.
Budu vždy vědět, Měl jsem opustil ya $ $ o samotě.
To je důvod, proč fena být ...
Look now you know it all about your loot *n*
Don’t be gettin’ mad at me and actin’ stupid.
I ain’t the one to be on the phone.
Ima hit tha streets,
I ain’t stayin home alone nigga.
I’m Gone
Yea I’m wit another friend.
And he got dividens.
And he drive a BIG BLACK BENZ.
You ain’t lookin’ & stickin’ & suckin’ up on nothing.
“We ain’t all that”
Huh
Stop Frontin’.
Now it’s a damn shame you’z a mini-mi TRICK.
Ain’t never hand no love for no Bitch.
Niggas cuz they hoes to me.
I’m only wit you because I chose to be.
But now I’m on my way up out tha door.
Do I wanna think about it?
Hell No
You Shoulda thought about it before.
I gotta leave you alone.
And Ima take everything in the home,
But the dog and the bone.
Biotch
Podívejte se teď víte, že vše o vašem kořist * n
* Nebuďte dostání 'na mě naštvaný a aktin' hloupé.
Nejsem ten, být na telefonu.
Ima hit tha ulicích,
Nejsem Stayin doma sám nigga.
I'm Gone
Ano jsem vtip jiného přítele.
A dostal dividens.
A on řídit BIG BLACK Benz.
Ty není Hledal '& stickin' & suckin 'až na nic.
"Nejsme všichni, že"
Huh
Stop frontin '.
Teď je to zatraceně ostuda you'z mini-mi trik.
Není nikdy ruku žádná láska bez Bitch.
Niggas Protože oni motyky ke mně.
Jsem jen vtip, protože jsem se rozhodl být.
Ale teď jsem na mé cestě nahoru ven tha dveří.
Nechci na to myslet?
Peklo č.
Měla bys o tom přemýšlel dříve.
Musím nechat o samotě.
A Ima vzít všechno, co v domácnosti,
Ale pes a kost.
Biotch
[Chorus Pt. I:]
Every now and then you get mad.
You treat me bad and it makes me sad.
Always in the Street Chasin’ A$$.
That’s why a Bitch be naggin’.
[Chorus Pt. I:]
Tu a tam vás naštvat.
Chováš se ke mně špatné a to je pro mě smutné.
Vždy v ulici sebrat '$ $.
To je důvod, proč Bitch být naggin '.
[Chorus Pt. 2 (Repeat 2)]
Whomp [x5]
When you get here I’ll be gone.
I’ll always know I shoulda left ya a$$ alone.
That’s why a bitch be…
[Chorus Pt. 2 (Opakujte 2)]
Whomp [X5]
Když se dostanete sem budu pryč.
Budu vždy vědět, Měl jsem opustil ya $ $ o samotě.
To je důvod, proč fena být ...
[Music Till End]
“Nag that BIOTCH”
Nag-in...

Text přidala *PPG*

Video přidala Rukia15

Překlad přidala iZaBeLa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.