Playlisty Kecárna
Reklama

Hearts - text, překlad

playlist Playlist
Hearing - Talking - Yes I - Love youSlyšíce - mluvíce - ano já - miluju Tě
Set your heart sail on the river
Look around you as you drift downstream Hearing
Pouring souls into the ocean talking
Take account of all you've seen love you
Nech svoje srdce plout po řece
Dívej se kolem zatímco pluješ dolů tokem slyšíce
Nalévající se duše do oceánu mluvit
Vezmi v úvahu všechno, co jsi viděla, miluju Tě
One people - Together
Freedom for today
So easy the future
So see the children's way
Jeden národ - společně
Svoboda dneška
Pro budoucnost je to snadné
Vidět dětskou cestu
Love me
Teach me
Know me
Miluj mě
Uč mě
Znej mě
One people - Together
Freedom for today
Tomorrow forever
So see the people's way
Jeden národ - společně
Svoboda dneška
Zítřek navěky
Tak se dívej na cestu národa
Many moons cascade one river
They light from side to side
As we cross in close proximity
Like rivers our hearts entwine
How we talk - How we teach our children
How we move - We direct our eyes
All the senses tuned discovery
As and as and when our hearts decide
Be ready now - Be ye circle
Be the central force ye life
As the game extends the cycle
Be ready to move
Mnoho měsíců kaskáduje jednu řeku
Svítí ze strany na stranu
Když se křížíme v těsné blízkosti
Jako řeky jsou naše srdce propletené
Jak mluvíme - jak učíme naše děti
Jak se hýbeme - směřujeme naše oči ke
Všem smyslům laděného objevu
Jak a zatímco a když naše srdce rozhodují
Teď buď připravena - buď v kruhu
Buď centrální silou svého života
Když hra prodlužuje cyklus
Buď připravena se hnout
One heart's for love hearts
One's for giving sailing down the river
Two hearts are better hearts
Than one throwing out a line
I hearing it hearts
I living it
I believe in it sharing out your fortunes
Two hearts are better hearts
Than one in and out of time
Jednu srdce je za srdce lásky
Jeden za plavbu dolů po řece
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno vyhozené z řady
Slyším ta srdce
Žiji to
Věřím ve sdílení našeho bohatství
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno v a mimo čas
Hearing - Talking - Yes I - Love you Slyšíce - mluvíce - ano já - miluju Tě
One heart's for love hearts
One's for giving sailing down the river
Two hearts are better hearts
Than one throwing out a line
I hearing it hearts
I living it
I believe in it sharing out your fortunes
Two hearts are better hearts
Than one in and out of time
Jednu srdce je za srdce lásky
Jeden za plavbu dolů po řece
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno vyhozené z řady
Slyším ta srdce
Žiji to
Věřím ve sdílení našeho bohatství
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno v a mimo čas
Who would believe you - Wise men do
Days that we knew it clear with you
You sing the answers question time
Now it you need me let our hearts entwine
Let our hearts entwine
Kdo by ti věřil - mudří ano
Dny, které jsme znali jsou jasně s tebou
Zpíváš odpovědi otázky času
Teď když mě potřebuješ, nechť se naše srdce propletou
Nechť se naše srdce propletou
Hearts - Sailing down the river
Hearts - Throwing out a line
I hearing it - I living it - I believe in it - I loving it
Srdce - plující dolů řekou
Srdce - vyhozená z řady
Slyším ho - žiju ho - věřím v to - miluji to
Hearts
Two hearts will always be
In and out of time
Srdce
Dvě srdce budou
V a mimo čas
One heart's for love hearts
One's for giving sailing down the river
Two hearts are better hearts
Than one throwing out a line
I hearing it hearts
I living it
I believe in it sharing out your fortunes
Two hearts are better hearts
Than one in and out of time
Jednu srdce je za srdce lásky
Jeden za plavbu dolů po řece
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno vyhozené z řady
Slyším ta srdce
Žiji to
Věřím ve sdílení našeho bohatství
Dvě srdce jsou lepší
Než jedno v a mimo čas
As we flow down life's rivers
I see the stars glow - One by one
All angels of the magic constellation
Be singing us now
Když plujeme dolů po řekách života
Vidím hvězdnou zář - jednu po druhé
Všechni andělé magické konstelace
Nám teď zpívají

Text přidala viking3

Text opravil DevilDan

Video přidala KatQa11

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

90125

Reklama

Yes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.