Playlisty Kecárna
Reklama

Fly From Here: III. Madman at the Screens - text, překlad

playlist Playlist
Take a table
In the evening
By the waterside
Vezmi stůl
Večer
Na straně vody
Lonely eyes watch
As the moon shines
Down a silver tide
Osamělé oči sledují
Jak svítí měsíc
Dolů ze stříbrné špice
Looking out from this position
Are things what they seem?
Dívá se z té pozice
Jsou věci jaké se zdají?
It's been spreading out from
One decision
Into this bad dream
Rozprostírá se z
Jednoho rozhodnutí
Do špatného snu
Out on the shoreline (shoreline)
Someone is waiting (waiting)
Wind that was falling is rising again
Venku na pobřeží
Někdo čeká
Vítr co padal znovu stoupá
I hear the voices (voices)
I hear them calling (calling)
Every song was singing in the rain
Slyším hlasy
Slyším je volat
Každou píseň byla v dešti zpívaná
Sailor, sailor beware
There are storm clouds
You must take care
Easy
Bring her around
Or the night will
Run you aground
Námořníku, námořníku dávej pozor
Jsou tam bouřková mračna
Musíš dávat pozor
Jenoduše
Ji přiveď k vědomí
Nebo noc
Tě dopraví na mělčinu
I know... Já vím...
In the ceiling
Over our heads
Fans and moving air
Spinning out the
Hours of darkness
Warning sounds somewhere
Na stropě
Nad našimi hlavami
Ventilátor a proudící vzduch
Táhne pryč
Hodiny temnoty
Výstražné zvuky někde
Out on the shoreline (shoreline)
Someone is waiting (waiting)
The wind that was falling is rising again
I hear the voices (voices)
I hear them calling (calling)
Every song was singing in the rain
Venku na pobřeží
Někdo čeká
Vítr co padal znovu stoupá
Slyším hlasy
Slyším je volat
Každou píseň byla v dešti zpívaná
Sailor, sailor beware
There are storm clouds
You must take care
Easy
Bring her around
Or the night will
Run you aground
Námořníku, námořníku dávej pozor
Jsou tam bouřková mračna
Musíš dávat pozor
Jenoduše
Ji přiveď k vědomí
Nebo noc
Tě dopraví na mělčinu
Morning
Here in the air
When you feel it
Know that you're there
Ráno
Tady ve vzduchu
Když to cítíš
Vím, že tam jsi
Playng God
Behind the scenes a
Madman at the screens
Leží tma
Za scénou
Šílenec na obrazovce
Playng God
Behind the scenes a
Madman at the screens
Leží tma
Za scénou
Šílenec na obrazovce
Playng God
Behind the scenes a
Madman at the screens
Leží tma
Za scénou
Šílenec na obrazovce
Dreaming...
Feeling the air...
Dreaming...
Seeing you there...
Sním...
Cítím vzduch...
Sním...
Vidím tě tam...

Text přidala viking3

Překlad přidala walako

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fly From Here

Reklama

Yes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.