Playlisty Kecárna
Reklama

How I Go (Live and Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist
I could tell you the wildest of tales
My friend the giant and travelling de salles
Tell you of all the times that I've failed
The year's all behind me the stories have staled
Mohl bych ti říct ty nejdivočejší příběhy
Můj obří přítel a cestování de Salles
Řeknu ti všechny doby, když jsem selhal
Roky všech příběhů se za mnou zastavili
And I'm drying out crying out
This isn't how I go
A já vysychám a křičím
To není, jak já chodím
I could tell you all the men not so tall
Who said life's a circus and so we are small
Tell you of a girl that I saw
I froze in the moment and she changed it all
Mohl bych ti říct že všichni muži nejsou tak vysocí
Kdo řekl, že život je cirkus, a proto jsme malí
Řeknu vám o dívce, kterou jsem spatřil
Já ztuhl ve chvíli, kdy ona vše změnila
And I'm drying out crying out
This isn't how I go
Hurry now lay me down
And let these waters flow...flow
Son I am not everything you thought that I would be
But every story I have told is part of me
A já vysychám a křičím
To není, jak já chodím
Pospěšte si položte mě
A nechť mě tyto vody odnesou..odnesou
Synu nejsem všechno, co jsi si myslel, že bych byl
Ale každý příběh co jsem řekl, je mou součástí
You keep the air in my lungs
Floating along as the melody comes
My heart beats like timphony drums
Keeping the time while the symphony strums
Udrž vzduch v mým plící
Plovoucí podél jako když melodie přichází
Moje srdce bije jako timfonie bubnů
Udrž čas jako symfonie brnkání
And I'm drying out crying out
This isn't how I go
Hurry now lay me down
And let these waters flow...flow
Let it flow
Let it flow
A já vysychám a křičím
To není, jak já chodím
Pospěš si polož mě
A nechť mě tyto vody odnesou..odnesou
Nech je odnés
Nech je odnés
Son I am not everything you thought that I would be
But every story I have told is part of me
Son I leave you now but you have so much to do
And every story I have told is part of you
Synu nejsem všechno, co jsi si myslel, že bych byl
Ale každý příběh co jsem řekl, je mou součástí
Synu teď tě opouštím,ale musíš toho tolik udělat
A každý příběh co jsem řekl, je i součástí tebe

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Paper Walls

Reklama

Yellowcard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.