Playlisty Kecárna
Reklama

Gifts & Curses (Live and Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist
Mary belongs to the words of a song
I try to be strong for her, try not to be wrong for her
But she will not wait for me, anymore, anymore
Why did I say all those things before
I was sure
Mary patří k těm slovům v písničce
Snažím se být pro ní silný, ne špatný
Ale ona na mě už nepočká, už nepočká
Proč jsem předtím všechno tohle řekl
Byl jsem si jistý
(She is the one)
But I have a purpose
(She is the one)
And I have to fight this
(She is the one)
A villian I can't knock down
(Ona je ta jedna)
Ale já mám cíl
(Ona je ta jedna)
A já musím bojovat tohle
(Ona je ta jedna)
Toho darebáka nemůžu porazit
I see your face with every punch I take
And every bone I break, it's all for you
And my worst pains are words I cannot say
Still I will always fight on for you
Vidím tvou tvář s každým úderem, který si beru
A každou kostí co jsem si zlomil, je to všechno pro tebe
A všechny mé bolesti jsou slova, která nemůžu říct
Pořád pro tebe budu bojovat
Mary's alive in the bright New York sky
The city lights shine for her, above them I cry for her
Everything's small on the ground below, down below
What if I fall, then where would I go, would she know
Mary je živá v jasném New Yorském nebi
Světla města svítí pro ní, nad nimi pro ní pláču
Vše je na zemi malé, malé
Co když spadnu, tak kam potom půjdu, věděla by to
(She is the one)
All that I wanted
(She is the one)
And I will be haunted
(She is the one)
This gift is my curse for now
(Ona je ta jedna)
Vše co jsem chtěl
(Ona je ta jedna)
A já budu vystrašený
(Ona je ta jedna)
Tenhle dárek je teď mým prokletím
I see your face with every punch I take
And every bone I break, it's all for you
And my worst pains are words I cannot say
Still I will always fight on for you
Vidím tvou tvář s každým úderem, který si beru
A každou kostí co jsem si zlomil, je to všechno pro tebe
A všechny mé bolesti jsou slova, která nemůžu říct
Pořád pro tebe budu bojovat
I see your face with every punch I take
And every bone I break, it's all for you
And my worst pains are words I cannot say
Still I will always fight on for you
Vidím tvou tvář s každým úderem, který si beru
A každou kostí co jsem si zlomil, je to všechno pro tebe
A všechny mé bolesti jsou slova, která nemůžu říct
Pořád pro tebe budu bojovat
Fight on for you
Fight on for you
Pro tebe bojovat
Pro tebe bojovat

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Paper Walls

Reklama

Yellowcard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.