Playlisty Akce
Reklama

All For You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've been thinkin'
Was it all a different scene in my head?
Ooh
You've got powers
You instructed all the demons instead
Mmm
Přemýšlel jsem
Byla to všechno jiná scéna v mé hlavě?
Ooh
Máš moc
Místo toho jsi instruoval všechny démony
Mmm
Ooh, everyone sees a man so tall, so perfect, they said
Yeah, you've got ambition
I thought we'd grow in time, I wasn't prepared
And now, am I forgiven?
Oh
Ooh, každý vidí muže tak vysokého a tak dokonalého, řekli
Yeah, jsi ambiciózní
Myslel jsem, že časem porosteme, nebyl jsem připraven
A teď je mi odpuštěno?
Oh
You look like you're so damn scared
I don't really think you care
You know, you know that our time is through
"It's over when I leave," you said, "we're never gonna meet again"
You played your game, it was all for you
Vypadáš jako by ses strašlivě bál
Nemyslím si, že se zajímáš
Víš, víš, že náš čas je pryč
"Je konec, když odcházím," řekl jsi, "Nikdy se už nepotkáme"
Hrál jsi svou hru, byla jen pro tebe
Ooh, ooh
Ooh, ooh
It's all for you
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Je celá pro tebe
Is it always just a stand in for a man that can't heal?
Ooh
I've got arrows
Am I shooting through the sky for ya still?
Na, na, na
Je to vždy jen zastoupení muže, který se nemůže léčit?
Ooh
Mám šípy
Stále střílím z nebe?
Na, na, na
And I have a spent a year wondering if I had all of the blame
Ah, yeah
And love's a bitter fruit if you choose to remain in your shame
But you couldn't listen, no
A celý rok jsem přemýšlel, jestli jsem nesl veškerou vinu
Ah, yeah
A láska je hořké ovoce, pokud se rozhodneš zůstávat v hanbě
Ale neměl jsi poslouchat, ne
You look like you're so damn scared
I don't really think you care
You know, you know that our time is through
"It's over when I leave," you said, "we're never gonna meet again"
You played your game, it was all for you
Vypadáš jako by ses strašlivě bál
Nemyslím si, že se zajímáš
Víš, víš, že náš čas je pryč
"Je konec, když odcházím," řekl jsi, "Nikdy se už nepotkáme"
Hrál jsi svou hru, byla jen pro tebe
Ooh, ooh
Ooh, ooh
It's all for you
Ooh, ooh
Ooh, ooh
It's all for you
Ooh, ooh
Ooh, ooh
It's all for you
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Je celá pro tebe
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Je celá pro tebe
Ooh, ooh
Ooh, ooh
Je celá pro tebe
Kneeling at your temple, love was accidental
Singing bruises, I was foolish
Thinking I was careful, losing every battle
Singing bruises, I was foolish
No hands, no rush
No touch, no drug
No blood, no love
I'm doing it all for you
No hands, no rush
No touch, no drug
No blood, no love
I'm doing it all for you
Klečím ve tvém chrámu, láska je náhodná
Zpívající modřiny, byl jsem bláznivý
Myslím, že jsem byl opatrný, prohrávám každou bitvu
Zpívající modřiny, byl jsem bláznivý
Žádné ruce, žádný spěch
Žádný dotek, žádná droga
Žádná krev, žádná láska
Dělám to všechno pro tebe
Žádné ruce, žádný spěch
Žádný dotek, žádná droga
Žádná krev, žádná láska
Dělám to všechno pro tebe
You look like you're so damn scared
I don't really think you care (don't care)
You know, you know that our time is through (you know that our time is)
"It's over when I leave," you said, "we're never gonna meet again"
You played your game, it was all for you
Vypadáš jako by ses strašlivě bál
Nemyslím si, že se zajímáš (nezajímáš)
Víš, víš, že náš čas je pryč (víš, že náš čas je)
"Je konec, když odcházím," řekl jsi, "Nikdy se už nepotkáme"
Hrál jsi svou hru, byla jen pro tebe
I said, "so long", I said, "so long"
I said, "so long", it's all for you
I said, "so long", I said, "so long"
I said, "so long", it's all for you
Řekl jsem "tak dlouho", řekl jsem "tak dlouho"
Řekl jsem "tak dlouho", celé to je pro tebe
Řekl jsem "tak dlouho", řekl jsem "tak dlouho"
Řekl jsem "tak dlouho", celé to je pro tebe

Text přidala Tanula998

Video přidala Tanula998

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Palo Santo

Reklama

Years & Years texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.