Playlisty Kecárna
Reklama

Fight for love - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm ecstatic
I feel the magic
It's everlasting
I think that you were meant to be alive on this very night
With me
I see, it clearly
The dream you hear about
And never truly think it's realistic till it blows your mind
I never thought I could understand
I was searching me
And now I finally see
Ja som vo vytržení
Cítim, že kúzlo
Je to večný
Myslím, že boli chcel byť nažive na to veľmi noc
So mnou
Vidím, že jasne
Sen, čo počujete o
A nikdy naozaj myslieť, že je realistický, až to buchne svoju myseľ
Nikdy si myslel, mohol pochopiť
Bolo vyhľadávanie mi
A teraz konečne vidím
[Chorus]
I see that some people fight for love
They stick with it
Just can't quit it
Some people hide from love
They run from it, cause they don't want it
When you got a love and it's good like it should be
Makes you never wanna give it up
Cause you know that some people fight for love
And I believe it's true cause I'd do the same for you
[Zbor]
Vidím, že niektorí ľudia bojovať za lásku
Držať sa ho
Jednoducho nemôže prestať
Niektorí ľudia skryť z lásky
Oni beží to, pretože nechcem, aby to
Keď máš rád a je to dobré, ako by malo byť
Robí chcete nikdy dať hore
Pretože vieš, že niektorí ľudia bojovať za lásku
A verím, že to je pravda, príčinou by urobiť to isté pre vás
You're the reason, the air I'm breathing
So don't go leaving
Cause loving you is the only thing that ever really touched my soul
I'm protective, of my blessings
Glad I kept it
I never really thought about the future till I saw my life
Finding it's purpose
So very worth it
And now I know that love is really worth it
Vy ste dôvod, vzduch, som dýchať
Takže nemusíte ísť odchode
Príčinou milovať je jediná vec, ktorá niekedy naozaj dotkol sa mojej duše
Ja som ochranné moje požehnanie
Som rád, že som si to
Nikdy naozaj myslel o budúcnosti, až som videl môj život
Nájdenie to je účel
Tak veľmi stojí za to
A teraz viem, že láska je naozaj stojí za to
And that's why, Some people fight for love
They stick with it
Just can't quit it
Some people hide from love
They run from it, cause they don't want it
When you got a love and it's good like it should be
Makes you never wanna give it up
Cause you know that some people die for love
And I believe it's true cause I'd do the same for you
A to je dôvod, prečo niektorí ľudia bojovať za lásku
Držať sa ho
Jednoducho nemôže prestať
Niektorí ľudia skryť z lásky
Oni beží to, pretože nechcem, aby to
Keď máš rád a je to dobré, ako by malo byť
Robí chcete nikdy dať hore
Spôsobiť viete, že niektoré ľudí zomiera pre lásku
A verím, že to je pravda, príčinou by urobiť to isté pre vás
It's hard to be, and good to keep
And once you're with it, it's hard to leave
You can't help but run wild with imagination
It'll change you life from wrong or right
And then you'll touch, touch the sky,
And now I don't see how I made it though the night
Je ťažké byť a dobré, aby
A akonáhle ste s ním, je ťažké opustiť
Nemôžete pomôcť, ale plynúť divoká s fantáziou
Život sa zmení z správnu alebo nesprávnu
A potom budete dotyk, dotyk neba,
A teraz nechcem vidieť, ako som to urobil aj keď v noci
But I see how there's some people who fight
Some people fight for love
They stick with it
Just can't quit it
Some people hide from love
They run from it, cause they don't want it
When you got a love and it's good like it should be
Makes you never wanna give it up
Cause you know that some people die for love
And I believe it's true cause I'd do the same for you
Ale vidím, ako tam je niektorí ľudia, ktorí bojujú
Niektorí ľudia bojovať za lásku
Držať sa ho
Jednoducho nemôže prestať
Niektorí ľudia skryť z lásky
Oni beží to, pretože nechcem, aby to
Keď máš rád a je to dobré, ako by malo byť
Robí chcete nikdy dať hore
Spôsobiť viete, že niektoré ľudí zomiera pre lásku
A verím, že to je pravda, príčinou by urobiť to isté pre vás
Some people fight for love,
(I don't wanna do it no more)
Some people hide from love,
(It just feels so good)
But when you got a love and it's good like it should be
Makes you never wanna give it up
Cause you know that some people die for love
And I believe it's true cause I'd do the same for you
Niektorí ľudia bojovať za lásku,
(Nechcem robiť žiadne ďalšie)
Niektorí ľudia skryť z lásky,
(To jednoducho tak dobrý pocit)
Ale keď máš rád a je to dobré, ako by malo byť
Robí chcete nikdy dať hore
Spôsobiť viete, že niektoré ľudí zomiera pre lásku
A verím, že to je pravda, príčinou by urobiť to isté pre vás

Text přidala Hammyna

Video přidala Hammyna

Překlad přidala cmukcmuk123

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fight for love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.