Playlisty Kecárna
Reklama

Rhinestone - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru hniloby
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru shnilé
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
From the thread to the needle, middle-to-end
When skies cock back and shock that which couldn't defend
The rain then sends dripping an acidic question
Forcefully, the power of suggestion
Then, with the eyes tightly shut, looking through the rust
And rot and dust, a spot of light floods the floor
And pours itself upon the world of pretend
Then the eyes ease open and it's dark again
Od niti k jehle, z prostředka na konec
Když se obloha napíná zpět a otřásá tím
co to nemohl ustát
Déšť potom pošle kyselou otázku
Energicky, silou návrhu
Pak, s očima pevně zavřenýma, dívá se
skrze rez
A hniloba a prach, jasný bod zaplavuje podlahu světlem
A lije sám sebe nad svět přetvářky
Pak se oči otevřou a zase se setmí
From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru shnilé
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru shnilé
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
In a minute, you'll find me
Eyes burn me up
You say you'll never forget me
But the lies have piled up
V minutě mě najdeš
Oči mě pálí
Říkáš, že na mě nezapomeneš
Ale lži se shromažďují
Moving all around, screaming of the ups and downs
Pollution manifested in perpetual sound
And as the wheels go 'round, the sunset creeps
Past the street lamps, cars, chainlinks and concrete
A window then grows and captures the eye
And cries out yellow light as it passes it by
A small black figure sits in front of a box
Inside a box of rock with the needles on top
Nothing stops in this land of the chain
When brains lose, not knowing they were part of the game
And then insides grow but the box stays the same
A shame - shovel up the pieces of the pain
You could try to hide yourself in the world of pretend
But when the paper's crumpled up, it can't be perfect again
Pohybuje se všude kolem, řve nahoře i dole
Znečištění se projevuje neustávajícím zvukem
Kola se točí, západ slunce se plíží
Kolem pouličních lamp, aut, řetězů a betonu
Okno pak roste a zachycuje pohled
A pláče žlutá světla která jím prochází
Malá černá postava sedí před krabicí
V krabici z kamene s jehlami na vrchu
V zemi řetězu se nic nezastaví
Když mysl selže, nevědě, že byli částí té hry
A vnitřek se mění ale bedna zůstává stejná
Ostuda - hází lopatou kusy bolesti
Mohl by ses zkusit schovat ve světě přetvářky
Ale papír je zmačkaný, už to nikdy nebude dokonalé
From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru shnilé
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
From the top to the bottom
Bottom to top, I stop
At the core of the rotten
Stopping just what I thought
But the sun has escaped us
So, I'm fighting the sky
And I'm far from awakeness
Thinking "why did I try?"
Z vrcholu až na dno
Zdola nahoru zastavím
V jádru shnilé
Zastaví jen to, co jsem si myslel
Ale slunce nás opustilo
Tak bojuji s oblohou
A jsem daleko od probuzení
Říkaje si "proč jsem to udělal?"
In a minute, you'll find me
Eyes burn me up
You say you'll never forget me
But the lies have piled up
V minutě mě najdeš
Oči mě pálí
Říkáš, že na mě nezapomeneš
Ale lži se shromažďují
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
Yeah, I got you caught in the act
You better step back
Telling me that I'm seeing right through you
Ano, chytil jsem tě při činu
Raději ucouvni
Říkaje, že skrze tebe vidím
In a minute, you'll find me
Eyes burn me up
You say you'll never forget me
But the lies have piled up
V minutě mě najdeš
Oči mě pálí
Říkáš, že na mě nezapomeneš
Ale lži se shromažďují
In a minute, you'll find me
Eyes burn me up
You say you'll never forget me
But the lies keep piling up
V minutě mě najdeš
Oči mě pálí
Říkáš, že na mě nezapomeneš
Ale lži se stále shromažďují

Text přidala moisSsy

Text opravil LP_Haozn

Video přidala GABAS92

Překlad přidal LP_Haozn

Překlad opravil LP_Haozn

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň Rhinestone byla po její první publikaci na desce Demo tape od xera použitá ještě jednou jako píseň Forgotten na albu Hybrid Theory od Linkin Park....Obě jsou hudebně stejné jen text a zpěvák se mění. (LPManiac)
Reklama

Demo Tapes

Reklama

Xero texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.