Playlisty Kecárna
Reklama

Soulcrusher - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I know the truth behind you, there is nothing but fear
Hiding behind violence I felt year after year
Searching for someone to pay Darwin's price
Laughter echoes while you savour my cries
Znám pravdu skrývající se za tebou, není tu nic než strach
Skrytý za násilím, které jsem cítila rok po roce
Hledáš někoho, kdo zaplatí Darwinovou cenou
Smích zní, zatímco se kocháš mým pláčem
I can't forget it - the pain and the dirt that I had to swallow
This is the limit - the soul you rape will once be strong
You never get it - the tears of the past are the hate of tomorrow
Cursed Soulcrusher
Nemohu na to zapomenout - bolest a pomluvy, které jsem musela spolknout
To je hranice - duše, kterou znásilňuješ, bude jednou silná
Nikdy ji nebudeš mít - slzy minulosti jsou nenávistí zítřka
Prokletý ničiteli duší
There's no escape, everyday is a treadmill of pain
Working so hard for respect, but it all was in vain
No one would help little chaps picked half-dead
It's evolution, the strongest survive
Není úniku, každý den je běžeckým pásem bolesti
Tolik se snažící o respekt, ale všechno marně
Nikdo nepomůže prckovi, kterého přizabili
Je to evoluce, ti nejsilnější přežijí
I can't forget it... Nemohu na to zapomenout...
There's a refuge for me, but only in my mind
Outside it's raging on, on and on
Je tu pro mě úkryt, ale jen v mé mysli
Venku to řádí dál, dál a dál
Abusing for lust, instinct thirst for blood
Hunting day by day - tears will run dry to hate
For the weakest one is hacked till it's done
Till it's falling out of the nest, dead and gone
This sublime system of pure selection
Guarded carefully by the lies unquestioned
It is living on - it is killing on
While the protectors just watch
Zneužívání pro chtíč, instinkt žízní po krvi
Loví den za dnem - slzy uschnou nenávistí
Do nejslabšího kopou až do konce
Až padá z hnízda, mrtvý a pryč
Tento vznešený systém čistého výběru
Pečlivě hlídaný nepochybnými lžemi
Žije dál - zabíjí dál
Zatímco ochránci se jen dívají
Do you really wonder when sometimes the revenge is on you? Opravdu se divíte, že je pomsta někdy na vás?

Text přidala Sharrie

Video přidala KoRnChild666

Překlad přidala Sharrie

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neverworld's End

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.