Playlisty Kecárna
Reklama

Call Of The Wind - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Come and sail along the shores of your homeland
See the waves that break onto the walls surrounding all
Pojď a plav se podél pobřeží své rodné země
Zhlédni vlny tříštící se o okolní zdi
Tell me
Why have you lost all your wildest desires?
Where is the treasure to die for?
Is there a heart that longs for the unknown in yourself?
No one else but you can...
Pověz mi
Proč jsi ztratil všechny své nejdivočejší touhy?
Kde je poklad, pro který zemřeš?
Je v tobě stále srdce, které touží po neznámu?
Nikdo jiný než ty to nesvede...
Sail away to the end of the seas
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind
Plav se daleko na konec moří
Do země snů, uvolni dítě v sobě
Jakmile necháš horizont daleko za sebou
Vše, co uslyšíš, bude volání větru
Leave behind the land that has been turned to grey
Where the winds have whispered only from so far away
Nech za sebou zemi, jež zešedla
Kde vítr šeptal pouze z předaleka
Asking
Why don't you face all your wildest desires?
When is the time that you wait for?
There will be nothing to lose but your fear
So come on - and follow me now
Ptám se
Proč nečelíš všem svým nejdivočejším touhám?
Kde je ten čas, na který čekáš?
Nebude co ztratit kromě tvého strachu
Tak pojď - a následuj mě nyní
Sail away to the end of the seas
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind
Plav se daleko na konec moří
Do země snů, uvolni dítě v sobě
Jakmile necháš horizont daleko za sebou
Vše, co uslyšíš, bude volání větru
Sail away to the end of the seas
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind
Plav se daleko na konec moří
Do země snů, uvolni dítě v sobě
Jakmile necháš horizont daleko za sebou
Vše, co uslyšíš, bude volání větru
Voluntas numerit anima viva
Wishes are still sleeping in your heart
Vůle čítá duše živých
Přání nadále spí v tvém srdci
Sail away to the end of the seas
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind
Plav se daleko na konec moří
Do země snů, uvolni dítě v sobě
Jednou necháš horizont daleko za sebou
Vše, co uslyšíš, bude volání větru
Sail away to the end of the seas
The land of dreams, the child to release
Once the horizon is left behind
All you will hear's the Call of the Wind
Plav se daleko na konec moří
Do země snů, uvolni dítě v sobě
Jakmile necháš horizont daleko za sebou
Vše, co uslyšíš, bude volání větru
Turn the page and follow the lines
Through words of fear and hidden signs
Someday the story unveils what's within
And it is yours, the voice of the wind
Otoč stránku a následuj řádky
Skrze slova strachu a skryté symboly
Jakmile příběh odhalí, co skrývá uvnitř
A bude tvůj, ten hlas větru
Come and try to fight your demons away
Before the coldness drives you insane
Pojď a pokus se přemoci své démony
Dříve než tě chlad dožene k šílenství

Text přidala Sharrie

Text opravila SHinata

Video přidala KoRnChild666

Překlad přidala Penelope

Překlad opravila SHinata

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neverworld's End

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.