Playlisty Kecárna
Reklama

Back To The River - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I can recall my name - but it was not the same
I fear I'd gone astray - I've almost gone insane
Mohu si vybavit své jméno - ale nebylo stejné
Obávám se, že bych zbloudila - skoro jsem se zbláznila
Sometimes I still can hear
Echoes of silent fears
But on that winter's day
You swept them all away
Někdy stále slyším
ozvěny tichých strachů
Ale ten zimní den
Setřel jsi je všechny pryč
These were the times when I longed for the river
And I closed my eyes and you laid your hands down on me
To byly časy, kdy jsem toužila po řece
A zavřela jsem oči a tys položil své dlaně dolů na mě
Not just a burning sin - a candle in the wind
It was so much more - I want to thank you for
Ne jen planoucí hřích - svíčka ve větru
Bylo to mnohem více - chci ti za to poděkovat
I can see you, still my friend
Still so deep inside of me
Vidím tě, stále můj příteli
Stále tak hluboko uvnitř mě
You filled my void, you let me fly
You broke my chains, you showed me life
You set me up, you made me true
I was back at the river with you
Naplnils mou prázdnotu, nechal mě létat
Rozbils mé řetězy, ukázal mi život
Pozvednuls mě, učinil mne skutečnou
Byla jsem zpět u řeky s tebou

Text přidala Lucietka

Text opravila Heidi9

Video přidala Lucietka

Překlad přidala marrille

Překlad opravila Heidi9

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ravenheart

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.