Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

A Theater of Dimensions - text, překlad

playlist

[Part 1 - Awakening]

Father, oh father you told me to see
The world with my eyes and not just believe
So I was learning from the old books
The wisdom of a time that no-one know

I've seen our freedom
In the mist of time
The old signs I'll follow
for the day of relief will be yours and mine

Mother, oh mother you told me to go
Where the sun will lead me away from the snow
I have turned for a last goodbye
Now I do know it's my fate to try

I've seen our freedom
In the mist of time
The old signs I'll follow
And the day of relief will be yours and mine

[Part 2 - The Machine]

For years I have been searching
To find the missing blueprint
In corners of my mindscape
Deep inside those shades

The answers are a secret
Forbidden by the black kings
They keep us in this prison
Slavery is our fate

In the dark I can see
What nobody else can see
Oh this world is a cage
How can we all ever be saved?

I'm making my contraption
A strange machine construction
Einstein to Hawking see me
Watch me build your dream

This device makes me go
Where nobody else could go
To the past, to warn you all
So the sword can never fall

Fly! Fly away, fly away, fly away to the days
to the days, to the days, to the days in the haze,
to the days - in the haze of time
We all will be together again
Fly! Fly away, fly away, fly away to the days
to the days, to the days, to the days in the haze,
to the days - in the haze of time
Laying our hands on the uncertain

I'll change the world for you
We all will be together again
Flying through space and time
Laying my hands on the uncertain

"How fragile your childish dreams
Ignorance, ha! It suits you well
No ray of light shall accompany you
For it is darkness, in which you dwell"

[Part 3 - A Parallel Sphere]

All stars falling down
Such gold, such green, gleeful they gather
Stirring the sky like I've never seen
An emerald bee tingles my brow
Until it dissolves into a puny sea
Hear the hollow willow, hear!
Like a miser weep
Like leviathan shrieks
I fear - my delirium's here - it's here and now:
Are there monsters out to get me?
Who will tame or heed their growls?
Who is mocking me, who dares to?
Show your face, come forth now!

This new world you found might seem unreal
Who is mocking me, who dares to?
Mirror to your mind and to your soul
Show your face, come forth now!

We will abduct your senses forever
We will lead you into your dark night
You will give in to all the drugs served here
You will feel like you are dreaming

Slowly you'll forget where you came from
No power left to stay strong

"Yes, it's true... now you are my creature...
a puppet in my theater of dimensions
The key that will unlock the entire universe to me!
Soon you will do all my bidding
and you will be unable
to escape this waking nightmare!"

[Part 4 - A battle of Minds]

I'll take you down with me
And I will steal your memories
You'll never be released
And you will never live in peace

You came here you fool
And now you will serve as my tool
My demons will haunt you
And I will use your powers soon

Laughters rises from the darkness
Whispers from a smiling carcass
Creatures of your childish nightmares
Grab you with their rotten fingers

Monsters and ghosts dance with you in a labyrinth
Demons and clowns laughing loud while you're suffering
Witches delude you with their dark sorcey
Taking you down into hell's fiery kitchen

Fear, only fear
fear is everywhere
We can see your strength is fading
In your mind, a last chance waiting
You will turn your demons back on him

I can see my strength is fading
In my mind, a last chance waiting
I will turn your demons back on you

So you want to fight
Yes, I will free my mind
Oh no, you cannot win
Hahaha! I'm not going to give in

What is happening?
Now your creatures are with me
Oh what have you done?
Now it's you who has to run!

Oh world, bright abyss
Let us reminisce
Come dawn's warm embrace, all hearts will be...
Sanctified, saved and whole
Turned away from evil's toll
To free the world from its cage
Lay me down into my grave

Fly! Fly away, fly away, fly away to the days
to the days, to the days, to the days in the haze
to the days - in the haze of time
Wish we could be together again

Fly! Fly away, fly away, fly away to the days
to the days, to the days, to the days in the haze
to the days - in the haze of time
Caged in this parallel dimension

I changed the world for you
Wish we could be together again
Flying through space and time
Caged in this parallel dimension

Who dared to mock me? Oh!
I stood my ground, fierce and proud!
O let me living die!
The dark's defied, the time is nigh!
Till death does come, till death does come!

[Part 5 - Home in a Dream]

Children, oh children, when you'll be born
Your world will be no longer torn
I will watch your from afar
Down on our little blue star

And you'll see your freedom
In the mist of time
The old signs you'll follow
For the day of relief will be yours and mine
Finally it's yours and mine

Text přidal DevilDan

Text opravila Luthvirel

Video přidal DevilDan

[Část 1 Probuzení]

Otče, oh, otče, řekl jsi mi, ať vidím
Svět svýma očima a nejen věřím
Tak jsem se učila ze starých knih
Moudrost času, kterou nikdo nezná

Viděla jsem naši svobodu
V mlze času
Staré znamení budu následovat
Aby den úlevy byl tvůj a můj

Matko, oh, matko, řekla jsi mi, ať jdu
Tam kam mě povede slunce ze sněhu
Otočila jsem se pro poslední sbohem
Teď vím, že je mým osudem to zkusit

Viděla jsem naši svobodu
V mlze času
Staré znamení budu následovat
Aby den úlevy byl tvůj a můj

[Část 2 Stroj]

Už léta hledám
Chybějící část plánu
V koutech své mysli
Hluboko v těch stínech

Odpovědi jsou tajemstvím
Zapovězené černými králi
Drží nás v tomto vězení
Otroctví je naším osudem

V temnotě vidím
Co nikdo jiný nevidí
Oh, tenhle svět je klec
Jak můžeme být zachráněni?

Tvořím vlastní zařízení
Podivnou strojní konstrukci
Einstein i Hawking mě vidí
Sledují mě stavět svůj sen

Tohle zařízení mě nutí jít
Tam kam nikdo jiný nemohl
Do minulosti, varovat vás všechny
Takže meč nikdy nepadne

Leťte! Leťte pryč, leťte pryč, do těch dní
Do těch dní, do těch dní, do těch dní v mlze
Do těch dní - v mlze času
Všichni budeme zase pohromadě
Leťte! Leťte pryč, leťte pryč, do těch dní
Do těch dní, do těch dní, do těch dní v mlze
Do těch dní - v mlze času
Pokládáme ruce na to nejisté

Pro tebe změním svět
Budeme zase spolu
Prolétávajíc prostorem a časem
Pokládající ruce na to nejisté

"Jak křehké jsou tvé dětské sny
Ignorance, ha! Sluší ti
Žádný paprsek světla tě nebude doprovázet
Protože je tu temnota, ve které dlíš"

[Část 3 - Paralelní sféra]

Všechny hvězdy padají k zemi
Tak zlaté, tak zelené, radostně se shromažďují
Míchají oblohu tak, jsem to nikdy neviděla
Smaragdová včelka mě bodá do obočí
Dokud se nerozpustí v mokrém moři
Slyš dutou vrbu, slyš!
Jako lakomý pláč
Jako leviatanův křik
Bojím se - je tu mé delirium - je tu a teď:
Jsou příšery venku, aby mě dostaly?
Kdo zkrotí nebo bude brát zřetel na jejich vrčení?
Kdo se mi posmívá, kdo se odvažuje?
Ukaž svou tvář, vykroč!

Tenhle nový svět, jenž jsi našla, se zdá nereálný
Kdo se mi posmívá, kdo se odvažuje?
Zrcadli svou mysl a svou duši
Ukaž svou tvář, vykroč!

Budeme navěky unášeni tvými smysly
Budeme tě vést do temné noci
Poddáš se servírovaným drogám
Dám ti pocit, že sníš

Pomalu zapomeneš, odkud jsi přišla
Bez síly být silná

"Ano, je to pravda ...teď jsi mé stvoření ...
Loutka v mém divadle dimenzí
Klíč, který mi odemkne celý vesmír!
Brzy vykonáš všechna má nařízení
A budeš neschopna
Uniknout z probouzející se noční můry!"

[Část 4 - Bitva myslí]

Půjdeš se mnou dolů
A ukradnu ti vzpomínky
Nikdy nebudeš osvobozena
A nikdy nebudeš v klidu žít

Přišla jsi sem, ty blázne
A teď budeš sloužit jako můj nástroj
Mí démoni tě budou děsit
A brzy použiji své síly

Smích povstává z temnoty
Šepoty z usmívající se kostry
Stvoření z tvých dětských nočních mur
Tě chytnou svými shnilými prsty

Příšery a duchové s tebou tančí v labyrintu
Démoni a klauni se nahlas smějí, zatímco trpíš
Čarodějnice tě klamou svou temnou magií
Berou tě do pekelné kuchyně

Strach, jen strach
Strach je všude
Vidíme, jak tvá síla slábne
Ve tvé mysli, poslední šance čeká
Otočíš se ke svým démonům zády

Vidím, jak má síla slábne
V mé mysli, poslední šance čeká
Otočím se ke svým démonům zády

Takže ty chceš bojovat
Ano, osvobodím svou mysl
Oh ne, nemůžeš vyhrát
Hahaha! Nehodlám se vzdát

Co se děje?
Teď jsou tvá stvoření se mnou
Oh, co jsi to udělala?
Teď jsi ty tím, kdo musí utíkat!

Oh, světě, jasná propasti
Vzpomeňme si
Ať přijde teplé objetí úsvitu, všechna srdce budou ...
Svěcená, zachráněná a celá
Odvrácená od toho zlého
Aby osvobodily svět z jeho klece
Polož mě do mého hrobu

Leťte! Leťte pryč, leťte pryč, do těch dní
Do těch dní, do těch dní, do těch dní v mlze
Do těch dní - v mlze času
Chyceni v této paralelní dimenzi

Leťte! Leťte pryč, leťte pryč, do těch dní
Do těch dní, do těch dní, do těch dní v mlze
Do těch dní - v mlze času
Chyceni v této paralelní dimenzi

Změnila jsem pro tebe svět
Přeji si, abychom mohli znovu být spolu
Prolétávajíc prostorem a časem
Chyceni v této paralelní dimenzi

Kdo se odvažuje se mi posmívat? Oh!
Stála jsem si za svým, divoká a pyšná!
Ó, dovol mi žít, zemřít!
Temnota je zklamaná, čas je noc!
Dokud nepřijde smrt, dokud nepřijde smrt!

[Část 5 - Domov ve snu]

Děti, oh, děti, až se narodíte
Váš svět už nebude potrhaný
Budu vás sledovat z dálky
Na naší malé modré hvězdě

A uvidíte svou svobodu
V mlze času
Budete následovat stará znamení
Aby byl váš den úlevy
Nakonec je váš a můj

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.