Playlisty Kecárna
Reklama

Teddy from the Darkness - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hey Teddy! Are you ready?Hey medvídku! Jsi připraven?
Bloody knife he has, Krvavý nůž on má,
he is coming from the darkness! Přichází z temnoty!
Hey Teddy, why is my soul shady? Hey medvídku, proč je má duše temná?
Im faded, because he has control, Jsem vytracený, protože on má kontrolu,
ill let my good fall! Nechám své dobro padnout!
3x He started talk to me, 3x Začal na mě mluvit,
when i was three years old, Když mi byly tři roky,
for KILLING SPREE, my soul was sold Pro KILLING SPREE, moje duše byla prodána
Voice, i can hear is very dark cold! Hlas, který slyším je velmi temný chladný!
Hey Teddy, your evil is deadly, Hey medvídku, tvoje zlo je smrtelné,
im worried someone will die, Obávám se, že někdo zemře,
it will end sometime! Někdy to skončí!
Hey Teddy, are you happy? Hey medvídku, jsi šťastný?
the corpse is heavy, you are my leader! Mrtvola je těžká, jsi můj vůdce!
i killed people, Zabil jsem lidi,
then i exploded like Creeper! Pak jsem explodoval jako Creeper!
He wants to see more blood, Chce vidět více krve,
He said ,,Kill or tie a rope!" Řekl "zabij nebo si uvaž lano!"
He is my hero, he is my god, On je můj hrdina, on je můj bůh,
hes not a hallucination, at least i hope! On není halucinace, alespoň doufám!
His voice inside me is loud, Jeho hlas uvnitř mě je hlasitý,
when i keep my eyes closed! Když mám zavřené oči!

His yellow skin, his little black eyes,

Jeho žlutá kůže, jeho malé černé oči,
My twin never say any lies, Moje dvojče nikdy neříká žádné lži,
He has many my scars on his body Má mnoho mých jizev na svém těle,
,,People are destroy of hearts" said Teddy "Lidé se ničí ze srdcí" řekl medvídek
Hey medvídku, koho chceš pohřbít?
Hey Teddy, who do you wanna bury? Prosím někoho jako obvykle
Please somebody just like usually Řekl "Zabij vše svaté!"
He said ,,Kill everything the holly"! Hey medvídku, proč jsi děsivý?
Hey Teddy, why are you scary? Řekl "Zabij všechny a uvidíš Harryho!"
He said "Kill everybody and you will see Harry!"

Text přidala She-demon

Text opravila She-demon

Video přidala She-demon

Překlad přidala She-demon

Překlad opravila She-demon

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň navazuje na jeho první skladbu KILLING SPREE a Harry byl jeho mrtvý ptáček, kterého objevil na zahradě a vzal si ho a udělal z něj svého kamaráda. (She-demon)
  • Dave nahrál tuto skladbu pro svého méďu, kterému zde vyjádřil své pocity k němu. Teddy byl šťastný. (She-demon)
Reklama

We Are Demons

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.