Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

To worship the land we adore
Is to feel your soul swept ashore
On woodland thrones and bones
We build our homes with stones
Uctívat zemi, kterou obdivujeme
Je to pocit tvé duše vynořená na břeh
Na lesních trůnech a kostech
Stavíme naše kamenné domovy
Gods known and unknown
See my disheartened tears
My body longs for thee
At heart you are my only shining dream
Bohové známí a neznámí
Podívejte se na mé zděšené slzy
Mé tělo patří pro vás
V srdci jste můj jediný zářící sen
To worship the mountains high
Is to accept your fate and die
On the peaks of Nordlaniæ
We sing as one aria
Uctívat vysoké hory
Je to příjmout tvůj osud a zemřít
Na vrcholcích Nordlanie
Zpíváme jako jedna árie
Transcend and taste the wind
Pillars of creation, I peer
To die in the arms of your kin
We set sail even though the end is near
Předčit a ochutnat vítr
Pilíře stvoření, spatřuji
Zemřít v náručí tvých příbuzných
My jsme se plavili i přesto, že konec je blízko
Archaic words and songs
Pathos to my sullen soul
Bury me with the last stars
As they shine no more
Archaická slova a písně
Žal k mé smutné duši
Pohřbi mě s posledními hvězdami
Až nebudou svítit
To worship is to claim your firmament
To worship is to read your last sacrament
On these shores my brothers have bled
We weep as the last word is said
Uctivat, to je dosáhnout na tvou oblohu
Uctívat, to je číst tvou píseň
Na těchto březích mí bratři krváceli
Pláčeme, poslední slovo je řečeno
Fly, take me to the sky
Die, I am forever
We are the weaves of this cosmic tapestry
Cry, as the last star is gone
Leť, vezmi mě na oblohu
Umři, já jsem tu navždy
Jsme vazby této vesmírné gobelíny
Plač, až skoná poslední hvězda

Text přidal Baphomet

Video přidal Baphomet

Překlad přidal Baphomet

Překlad opravil Baphomet

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ghostlands: Wounds from a Bleeding Earth

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.