Kecárna Playlisty
Reklama

Awoken - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
What cause have I to feel glad?
I've built my life on judgement and causing pain.
I don't know those eyes I see in the bloodstained chrome.
Now everything that I've had
and everything I've known have been thrown away.
And with time I've come to find this isn't my home.
Jaké příčiny jsem cítil rád?
Já jsem postavil svůj život na souzení a způsobuju bolest.
Neznám ty oči, co vidím na zakrváceném chromu.
Nyní je vše, co jsem měl
a všechno, co jsem znal zahozeno.
A s časem jsem přišel na to, že tohle není můj domov.
I've stroked the fire, seen more pain that you can know.
The tears of the broken have washed away my soul.
Pushed by desire to change the way my stream will flow,
now I've awoken, and I'm taking back control.
I try my best to block out the screams,
but they're haunting me in my dreams.
Please break my shackles,
I want it to stop.
Udeřil jsem ten oheň, viděl více bolesti, než bys někdy mohl poznat.
Slzy poraženého smyly mou duši.
Tlačen tužbou změnit směr mého proudu,
teď jsem procitl a získávám zpět kontrolu.
Snažím se ze všech sil blokovat výkřiky,
ale ony mě straší ve snech.
Prosím, zlom má pouta,
Chci, aby to přestalo.
I man these wretched machines.
Day in, day out, the grinding wears on my brain.
Undermining my sanity, making me question my reality.
Vzmužil jsem tyto ubohé stroje.
Den za dnem, opotřebovává se můj mozek.
Poddolovávají můj zdravý rozum, nutí mě zpochybnit mou realitu.
But life is not as it seems.
Should I take a chance of freedom and throw it all down the drain?
I've been imprisoned, please burn my transgressions away.
Ale život není takový, jak se zdá.
Měl bych vzít šanci na svobodu a hodit to všechno břemeno pryč?
Byl jsem uvězněn, prosím shořte mé hříchy.
I've stroked the fire, seen more pain that you can know.
The tears of the broken have washed away my soul.
Pushed by desire to change the way my stream will flow,
now I've awoken, and I'm taking back control.
I try my best to block out the screams,
but they're haunting me in my dreams.
Please break my shackles,
I want it to stop.
Udeřil jsem ten oheň, viděl více bolesti, než bys někdy mohl poznat.
Slzy poraženého smyly mou duši.
Tlačen tužbou změnit směr mého proudu,
teď jsem procitl a získávám zpět kontrolu.
Snažím se ze všech sil blokovat výkřiky,
ale ony mě straší ve snech.
Prosím, zlom má pouta,
Chci, aby to přestalo.
I've stroked the fire, seen more pain that you can know.
The tears of the broken have washed away my soul.
Pushed by desire to change the way my stream will flow,
now I've awoken, and I'm taking back control.
Udeřil jsem ten oheň, viděl více bolesti, než bys někdy mohl poznat.
Slzy poraženého smyly mou duši.
Tlačen tužbou změnit směr mého proudu,
teď jsem procitl a získávám zpět kontrolu.
I'm sick of hurting, sick of thinking it's all I do.
I break those around me, those spared are very few.
But the bright sun is burning, and my sky shines ever blue.
Friendships surround me, I'm becoming a part of you.
I try my best to block out the screams,
but they're haunting me in my dreams.
Please break my shackles,
I want it to stop.
Už mám dost ubližování, dost toho myšlení, že to je všechno, co dělám.
Zlomil jsem ty kolem mne, těch ušetřených je jen velmi málo.
Ale jasné slunce září, a moje nebe svítí stále modře.
Přátelství mne obklopuje, stal jsem se tvou součástí.
Snažím blokovat výkřiky,
ale oni mě straší ve snech.
Prosím, zlom má pouta,
Chci, aby to přestalo.

Text přidala Ryuzaki

Videa přidali Ryuzaki, Akemi-san

Překlad přidala Akemi-san

Překlad opravila Lokrath

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Woodentoaster / Glaze texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.