Playlisty Kecárna
Reklama

Be My Baby (English Ver.) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Watching, cuz you got me patiently waiting
I think you are amazing baby
It’s okay, you’re worth the wait
But I just can’t take no more
Sleduju, protože jsem trpělivě čekala
Myslím že jsi úžasný zlato
Nevadí, čekání se vyplatí
Ale víc už nevydržím
Dreaming, of you every night & I’m praying
That you'll hold me tight & just wrap those arms
Around me boy, I really wanna feel you in my soul
Sním o tobě každou noc a modlím se
Že mě budeš pevně držet a jenom ty paže zabal
Kolem mě chlapče, vážně tě chci cítit v duši
Lim:
Everytime you look in my eyes, I can feel that ya just wanna say
Three little words, it’s not so impossible, then you start walking away
Lim:
Pokaždé když se mi podíváš do očí, cítím že ti to chci říct
Tři malá slova, není to tak nemožné, pak začneš odcházet
I can’t help it, I’m asking the question, I guess there’s no other way
For you to just tell me right now, so maybe I should say it out loud
Nemůžu si pomoct, pokládám otázku, myslím že není jiná cesta
Abys mi to hned řekl, tak bych to možná měla říct nahlas
Yenny:
Please be my baby
Please be my baby
No, I don’t wanna wonder anymore boy
I gotta hear you say the words, say the words
Yenny:
Prosím buď můj zlato
Prosím buď můj zlato
Ne, už se nechci divit chlapče
Musím tě slyšet říkat ty slova, říkat slova
Sun:
Make me your lady
Cuz I’m going crazy
I want you & I want the world to know that
I’m your baby & I know you feel the same
Sun:
Udělej ze mě svou paní
Protože se zblázním
Chci abys to věděl a věděl to svět
Jsem tvoje zlato a vím že to cítíš stejně
Sohee:
Talking, do you hear a word that I’m saying
I’m so tired of playing these games with you
I’m so confused
So will you be my baby
Sohee:
Když mluvíš slyším slova která říkám
Jsem unavená z toho hraní her s tebou
Jsem tak zmatená
Takže budeš můj zlato?
Losing my mind while you over there choosing
I don’t wanna ruin this thing we got, like it or not
Whose baby are you wanting to be?
Ztrácím rozum když si tam vybíráš
Nechci tu věc zničit ať se ti to líbí nebo ne
Zlato čí chceš být?
Lim:
I can’t help it, I’m asking the question, I guess there’s no other way
For you to just tell me right now, so maybe I should say it out loud
Lim:
Nemůžu si pomoct, pokládám otázku, myslím že není jiná cesta
Abys mi to hned řekl, tak bych to možná měla říct nahlas
Yenny:
Please be my baby
Please be my baby
No, I don’t wanna wonder anymore boy
I gotta hear you say the words, say the words
Yenny:
Prosím buď můj zlato
Prosím buď můj zlato
Ne, už se nechci divit chlapče
Musím tě slyšet říkat ty slova, říkat slova
Sun:
Make me your lady, make me your lady
Cuz I’m going crazy
I want you & I want the world to know that
I’m your baby & I know you feel the same
Sun:
Udělej ze mě svou paní, udělej ze mě svou paní
Protože se zblázním
Chci abys to věděl a věděl to svět
Jsem tvoje zlato a vím že to cítíš stejně
Yubin:
I can’t help it, when I want it, gotta get it
& it’s you I want,
Maybe it can happen if you let it baby
Cuz I got you on my mind all the time
& when I see you boy, you’re looking fine everytime
If you would make me the only one in your life,
Then I’d be like “SWEET!!!”
& mix a little sugar with the spice
Baby, take a change, romance, roll the dice
What other girl’s gonna ask you something this nice???
Yubin:
Nemůžu si pomoct, když to chci, musím to mít
A ty jsi to co chci
Možná se to může stát když se nenecháš zlato
Protože jsem na tebe pořád myslela
A když tě vidím vždycky vypadáš tak strašně dobře
Pokud bys ze mě udělal jedinou ve svém životě,
Pak bych byla jako "SLDKÁ!!!"
A smíchej mě s trochou cukru a kořením
Zlato, udělej změnu, romantika, hoď kostkami
Která další holka se tě zeptá na něco tak milého?
Yenny:
Please be my baby
Please be my baby
No, I don’t wanna wonder anymore boy
I gotta hear you say the words, say the words
Yenny:
Prosím buď můj zlato
Prosím buď můj zlato
Ne, už se nechci divit chlapče
Musím tě slyšet říkat ty slova, říkat slova
Sun
Make me your lady, make me your lady
I want you & I want the world to know that
I’m your baby & I know you feel the same
Sun:
Udělej ze mě svou paní, udělej ze mě svou paní
Chci abys to věděl a věděl to svět
Jsem tvoje zlato a vím že to cítíš stejně

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Překlad přidala Niky139

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wonder World

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.