Playlisty Kecárna
Reklama

Greek Tragedy - text, překlad

playlist Playlist
We're smashing mics in karaoke bars
You're running late with half your makeup on
This method acting might pay our bills
But soon enough they'll be a different role to fill
Jsme senzační mikrofony v karaoke barech
Běžíš pozdě s půlkou make-upu
Tahle metoda zaplatí naše účty
Ale brzo budou jiné úlohy k vyplnění
I love this feeling
But I hate this part
I wanted this to work so much
I drew up our plans on a chart
Cars are flipping, I'm in hot pursuit
My character's strong, but my head is loose
Miluju tenhle pocit
Ale nesnáším tuhle část
Chci to udělat hrozně moc
Načrtl jsem plány na tabulku
Obracející se auta, jsem ve vřelém pronásledování
Můj charakter je silný, ale má hlava je uvolněná
She hits like ecstasy
Comes up and bangs the sense out of me
Ona udeří jako extáze
Příjde a vymlátí ze mě smysly
The tarot cards say it's not so bad
And the blades rotate, there's just no landing pad
And better have said it, but darling you're the best
I'm just tired of falling up the penrose steps
Tarotové karty říkají, že to není tak špatné
A břitvy rotují, prostě tu není přistávací plocha
A radši to řekni, jenomže zlato, ty jsi nejlepší
Jsem jen unavený z padání ze schodů
I hate this feeling
But I love this part
She really wants to make it work
And I clearly want to let it start
We'll build a waterslide
As soon as I get home
Nenávidím tenhle pocit
Ale miluju tuhle část
Ona to chce opravdu udělat
A opravdu chci aby to začalo
Postavíme tobogán
Jakmile příjdu domů
Oh and she hits like ecstasy
Comes up and bangs the sense out of me
It's wrong, but surely worst to leave
And she hits like ecstasy
Oh a ona udeří jako extáze
Příjde a vymlátí ze mě smysly
Je to špatné, ale zajisté hrozné k opuštění
A ona udeří jako extáze
So free up the cheaper seats
Here comes the Greek Tragedy
Tak uvolněte levnější sedadla
Tady přichází Řecká Tragédie

Text přidala charlotterey

Překlad přidala charlotterey

Překlad opravila Lenculka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glitterbug

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.