Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

The Aftermath - text, překlad

playlist

Bold sounds rise upwards
Cold words thunder

Oh how I cried aloud
Though no one heard a sound
How I was locked and chained
But none could see me bound

For I spoke of peace
But I dreamt of war

Secrets have a voice
Screaming without breath
My heart speaks of its choice
Calling for my death

Mountains take flight, rain down from above
Shadows and night aren't dark enough
Rocks and hills, cover me!
Rocks and hills, hide me from Your face!
Rocks and hills, hide me!

I claimed to be rich
Truly, I was poor

Secrets have a voice
Screaming without breath
My heart speaks of its choice
Calling for my death

Choosing my own path
Shrouded treachery
Ignore the aftermath, living carelessly
Tempting you to wrath with infidelity

So where's the fire? Where's the flood?
These guilty hands are covered in blood
Shouldn't I die when Your laws I deny?

Earth heeds not my cries
Mercy come or I die

You speak with Your own voice
"Come be not afraid
Weep no more rejoice
Punishment is paid?"

I feared the One who bears all sin
Will You take me in Father?
Cover me with Your blood!
Cover me with Your blood!
Cover me!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Výrazné zvuky stoupají vzhůru
Chladná slova jsou jako hrom

Oh, jak hlasitě jsem plakal
I když nikdo nic neslyšel
Jak jsem byl zamčen a připoután
Ale nikdo nemohl vidět mé pouto

Protože jsem mluvil v míru
Ale snil jsem o válce

Tajemství mají hlas
Křičící bez dechu
Moje srdce mluví svým hlasem
Volající mou smrt

Hory vzlétají, déšť padá z výšin
Stíny a noc nejsou dost temné
Kameny a kopce, kryjte mě!
Kameny a kopce, skryjte mě před tvou tváří!
Kameny a kopce, skryjte mě!

Vyžadoval jsem být bohatý
Opravdu jsem byl chudý

Tajemství mají hlas
Křičící bez dechu
Moje srdce mluví svým hlasem
Volající mou smrt

Vybírajíce si svou vlastní cestu
Zahalen zradou
Ignoruj následek, žijící bezstarostně
Lákající tě k hněvu s nevěrou

Takže kde je oheň? Kde je povodeň?
Tihle vinné ruce jsou pokryté krví
Neměl bych zemřít když popírám tvé zákony?

Země nedbá mých výkřiků
Ať přijde milost nebo umírám

Mluvíš svým vlastním hlasem
"Pojď, neboj se
Plač, nevesel se
Trest je zaplacen?"

Bál jsem se toho, kdo nese všechny hříchy
Přijmeš mě, otče?
Pokryj mě svou krví!
Pokryj mě svou krví!
Pokryj mě!

Překlad přidal DevilDan

Nebojácné písně stoupají
Chladná slova hřmí

Oh, jak jsem hlasitě vzlykal,
ačkoliv nikdo nic neslyšel.
Jak jsem byl zamčen a upoután,
ale nikdo mě neviděl přivázaného.

Neb jsem mluvil o míru,
ale snil o válce.

Tajemství mají hlasy
Křičí bez dechu
Mé srdce vyslovilo svou volbu
Volá po mé smrti

Hory se dávají na útěk, padají shora dolů
Stíny a noci nejsou dosti temné
Kameny a hory, chraňte mě!
Kameny a hory, schovejte mě před svou tváří!
Kameny a hory, schovejte mě!

Prohlásil jsem se za bohatého
Popravdě jsem byl švorc

Tajemství mají hlasy
Křičí bez dechu
Mé srdce vyslovilo svou volbu
Volá po mé smrti

Volím si svou cestu
Zahalená zrada
Nedbej následků, nedbalý život
Tě svádí rozhněvat se nevěrou

Tak kde je ten oheň? Kde je ta povodeň?
Tyto provinilé ruce jsou pokryté krví
Neměl jsem zemřít, když tvým zákonům jsem se vzepřel?

Země nedbá na mé volání
Ať přijde milost nebo má smrt

Mluvíš svým vlastním hlasem
"Pojď, neboj se,
už neplakej, raduj se
trest je splacen."

Bojím se Jeho, jenž nese všechny hříchy
Přijmete mě Otče?
Pokryj mě svou krví!
Pokryj mě svou krví!
Pokryj mě!

Překlad přidal Toxy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.