Playlisty Kecárna
Reklama

Visions Of A Life - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The skin on my bones is leather cold
Poisoned my heart beats slow
Fear of crashing and not coming back
I'm a curse to my friends, to be condemned
Mistakes I made and won't mend
Fear of crashing and not coming back
Kůže na mých kostech je koženě studená
Otrávila mé pomalu bijící srdce
Bojím se, že spadnu a nikdy se nevrátím
Kamarádům jsem prokletím, odsouzeníhodná
Chyby, které jsem udělala a neopravila
Bojím se, že spadnu a nikdy se nevrátím
I dream of death, its violent breath
I'm caught with my maker in step
Fear of crashing and not coming back
I could bleach clean my soul but he knows I know I'm coming to dine in his hole
Fear of crashing and not coming back
Sním o smrti, je to násilný dech
Přistihli mě v chůzi s mým stvořitelem
Bojím se, že spadnu a nikdy se nevrátím
Mohla bych vybělit svou duši, ale on ví, že
budu večeřet v jeho díře
Bojím se, že spadnu a nikdy se nevrátím
Visions of a life
Where I was satisfied
Feed my hungry mind
Where are you when I close my eyes?
Obrazy života
Kdy jsem byla spokojená
Nasyť moji hladovou mysl
Kde jsi, když zavřu oči?
I left this world behind
For the world I'd built inside
Feed my hungry mind
Where are you when I close my eyes?
Nechala jsem tenhle svět za sebou
Pro svět, který jsem si postavila uvnitř
Nasyť moji hladovou mysl
Kde jsi, když zavřu oči?
Why do I feel so strange?
A nuclear family and friends my own age
I follow the rules, do what it says on the tin
But I'm still on the outside still looking in
Proč se cítím tak divně?
Nukleární rodina a přátelé mého věku
Dodržuji pravidla, dělám přesně to, co mi říkají
Ale pořád jsem venku, pořád se dívám dovnitř
Why was I born with itchy feet?
And why do I hate all the people I meet?
People's ideals give me the chills to the bone
I got one thousand million friends and I feel so alone
Proč nikde nemám stání?
A proč nesnáším všechny lidi, které potkám?
Z ideálů ostatních mám husí kůži
Mám tisíc milionů přátel, a stejně se cítím sama
Stay as you are
Everybody likes you
Everybody cares
There's some insight for you
I'll get my coat
I'll be the bitch
I heard that journeys end in lovers meeting
But my journey ends when my heart stops beating
I'm leaving
Zůstaň, jak jsi
Všichni tě mají rádi
Všichni se zajímají
Je tam někdo, kdo tě chápe
Vezmu si kabát
Budu ta mrcha
Slyšela jsem, že cesty končí setkáním milenců
Ale moje cesta skončí, až mi srdce přestane bít
Odcházím
Stay as you are
Everybody loves you
Everybody cares
There's some insight for you
I'll get my coat
I'll be the bitch
I heard that journeys end in lovers meeting
But my journey ends when my heart stops beating
I'm leaving
Zůstaň, jak jsi
Všichni tě mají rádi
Všichni se zajímají
Je tam někdo, kdo tě chápe
Vezmu si kabát
Budu ta mrcha
Slyšela jsem, že cesty končí setkáním milenců
Ale moje cesta skončí, až mi srdce přestane bít
Odcházím
Human heart in my hand
Heart in my, human heart in my hand
Taking it back, eyes straight ahead
Cut it in half, better than dead
Human heart in my hand
Heart in my, human heart in my hand
Taking it back, eyes straight ahead
Cut it in half, better than dead
Human heart in my hand
Heart in my, human heart in my hand
Taking it back, eyes straight ahead
Cut it in half, better than dead
Lidské srdce v mé dlani
Srdce v mé, lidské srdce v mé dlani
Beru si ho zpět, oči hledí dopředu
Uřízni ho v půli, lepší než mrtvé
Lidské srdce v mé dlani
Srdce v mé, lidské srdce v mé dlani
Beru si ho zpět, oči hledí dopředu
Uřízni ho v půli, lepší než mrtvé
Lidské srdce v mé dlani
Srdce v mé, lidské srdce v mé dlani
Beru si ho zpět, oči hledí dopředu
Uřízni ho v půli, lepší než mrtvé

Text přidala Siiiima

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Neitiry

Překlad opravila Siiiima

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Visions Of A Life

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.