Playlisty Kecárna
Reklama

Drops Of Jupiter (Train Cover) - text, překlad

playlist Playlist
Now that she's back in the atmosphere
With drops of Jupiter in her hair, hey
She acts like summer and walks like rain
Reminds me that there's a time to change, hey
Since the return from her stay on the moon
She listens like spring and she talks like June, hey, hey
Teď je znova v atmosféře
S Jupiterovými kapkami ve vlasech, hej
Chová se jako léto a chodí jako déšť
Připomíná mi, že je čas na změnu, hej
Od návratu z jejího pobytu na Měsíci
Poslouchá jako jaro a mluví jako červen, hej, hej
But tell me, did you sail across the sun?
Did you make it to the Milky Way
To see the lights all faded
And that heaven is overrated?
Ale řekni mi, proplula jsi Slunce?
Dostala ses až na Mléčnou dráhu
Abys viděla, jak všechna světla blednou
A nebe je přeceňované?
Tell me, did you fall for a shooting star?
One without a permanent scar
And then you missed me
While you were looking for yourself out there?
Řekni mi, viděla jsi padající hvězdu?
Jedinou bez věčné jizvy
A pak jsi mě minula
Zatímco ses hledala tam venku?
Now that she's back from that soul vacation
Tracing her way through the constellation, hey
She checks out Mozart while she does Tae-Bo
Reminds me that there's room to grow, hey
Teď, když se vrátíla ze své duševní dovolené
Razila si cestu mezi souhvězdími, hej
Poslouchala Mozarta, když dělala Tae-Bo
Připomíná mi to, že je tu prostor pro růst, hej
Now that she's back in the atmosphere
I'm afraid that she might think of me as
Plain ol' Jane told a story about a man
Who was too afraid to fly so he never did land
Teď, když je zpátky v atmosféře
Bojím se, že na mě může myslet jako na
Starého nudného mládence, vyprávěla příběh o muži
Který se tak moc bál létání, že už nikdy nepřistál

But tell me, did the wind sweep you off your feet?
Did you finally get the chance
To dance along the light of day
And head back to the Milky Way?
Ale řekni mi, srazil tě vítr z nohou?
Dostala jsi konečně šanci
Tancovat s denním světlem
A zamířit zpátky na Mléčnou dráhu?
And tell me, did Venus blow your mind?
Was it everything you wanted to find?
And then you missed me
While you were looking for yourself out there
A řekni mi, ohromila tě Venuše?
Bylo to všechno, cos chtěla najít?
A pak jsi mě minula
Když ses hledala tam venku
Can you imagine no love, pride, deep-fried chicken
Your best friend always sticking up for you
Even when I know you're wrong?
Dokážeš si představit život bez lásky, jen pýcha a propečená kuřata
Tvůj nejlepší přítel je pořád s tebou
Dokonce i když ví, že nemáš pravdu?

Can you imagine no first dance, freeze-dried romance
Five-hour phone conversation
The best soy latte that you ever had, and me?
Dokážeš si představit život bez prvního tance, zmrzlé, vysušené romance
Pětihodinový rozhovor po telefonu
Nejlepší sojová omáčka, kterou jsi kdy jedla, a já?
But tell me, did the wind sweep you off your feet?
Did you finally get the chance
To dance along the light of day
And head back toward the Milky Way?
Ale řekni mi, srazil tě vítr z nohou?
Dostala jsi konečně šanci
Tancovat s denním světlem
A zamířit zpátky na Mléčnou dráhu?
But tell me, did you sail across the sun?
Did you make it to the Milky Way
To see the lights all faded
And that heaven is overrated?
Ale řekni mi, proplula jsi Slunce?
Dostala ses až na Mléčnou dráhu
Abys viděla, jak všechna světla blednou
A nebe je přeceňované?
And tell me, did you fall for a shooting star?
One without a permanent scar
And then you missed me
While you were looking for yourself?
Řekni mi, viděla jsi padající hvězdu?
Jedinou bez věčné jizvy
A pak jsi mě minula
Zatímco ses hledala tam venku?
And did you finally get the chance
To dance along the light of day?
And did you fall for a shooting star?
Fall for a shooting star?
And now you're lonely looking for yourself out there
A dostala jsi konečně šanci
Zatancovat si s denním světlem?
A propadla jsi padajícím hvězdám?
Propadla jsi padajícím hvězdám?
A teď jsi sáma a hledáš samu sebe tam venku

Text přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Songs That Saved My Life Vol. 2

Reklama

With Confidence texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.