Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Illuminati - text, překlad

Illuminati, you've come to take control
You can take my heartbeat
But you can't break my soul
We all shall be free

Lucifer Son of the morning, shalom, good day good morning
All of the living are mourning, he affixes sixes on them
But didn't the scripture warn them? delivered the revelations?
Still they debatin Satan's use of major corporations
Remember the plantation, remember the black enslavement
Remember the soul debasin, globe defacin, hidden persuaders
Remember your colonization, colonial education
Ignorance and nigger shit, we get from the radio station
Performers are getting younger, the dresses are getting shorter
It's funny how these pedophiles market your sons and daughters
Target and breech your borders, kidnap your seeds deport them
Transport them over overseas where devils fiend auction and bought them
In ayiti someone caught them, if these are the seeds we lost them
Tossed them to hell they fell for what his system taught them
Gimmie a minute to prove this, call it conspiracy theory
You never knew what the truth is, be sure that my enemy hear me

All of this talk about Jay Z, being Illuminati
Or whether they got to Kanye, or whether or not they both gay?
This is irrelevant subtext, call it celebrity gossip
Your taking it out of the context of Lucifer's pertinent subjects
We live in the projects, we descend from slaves
A lot of us don't even got shit, and do anything to get paid
Who Jigga? that nigga ain't Satan, and West just hood at best
And If they homo, I do not know and I could care less
Nahh they ain't the Bilderbergers, nahh they ain't the Rothschild's
That's right they da Rockefeller's... nahh that's just dem niggas style
Illuminati sellin your mind soul and body
And they ain't ever need no rappers to accomplish that
Rhythm I ride on top of that, given you the truth so copy that
Soon the economy collapse, great tribulation after that
Skull and cross bone pirate hats, British west indies company cats
We call that Steve Cokely raps, Illuminati coming but I'll be back

Before they collapse the market, they're criminalizing farming
They're silencing you for talking, while turning us all into peasants
Agricultural patents, ConAgra created the famines
Monsanto's seeds that terminate the natural birthing action
Controlling the food supply, choosing who should live or die
Confusion rules you choose the lie, illusion illuminates your mind
These are the last times, spend them getting organized
Victory be with the strongest tribe, the ones that forge the tightest ties
The light is ours, they're the sons of darkness in disguise
Edom's fall is Jacob's rise, so the prophets prophesized
Cecil Rhodes mining more than just De-beers
We're rewinding through the years but you would rather drink da beers
While your peers disappear, off the corner every year
Prison population risin' abortion clinics everywhere
Truth is they don't want us here, there's no cotton left to pick
Physical labor is redundant, secret shifts in politics

All this talk about Illuminati
Y'all running around here acting like rappers got something to do with this, you gotta be kidding me man
You got major corporations producing seeds that don't produce seeds son
You understand? It's called a terminating seed man, they creating famine
They selling farmers seeds that don't create seeds, so when you plant your seed and pull your harvest, you can't create any food for yourself
You have to keep coming back to them to buy more seeds son
This is going to depopulate the planet son, this is man-made famine, this is Illuminati son
This is what we dealing with out here
This ain't got nothing to do with Jay-Z spitting a rhyme
This ain't got nothing to do with Jay-Z wearing an Aleister Crowley quote on his shirt
It's deeper than that man, it's much bigger than that
You running around here acting like you don't see 80% of all sterilization clinics in your hood, in your community, in the name of planned parenthood
Because they plan for there to be no parents in the hood son
Know what I mean?
80% of all sterilization efforts around the world are taking place in non white countries son
You act like you don't know
I mean, I ain't talking about what happened 250 years ago, I ain't even talking about channel slavery
Not that i'd be wrong to do it son (?)
I'm talking about 250 seconds ago son
250 seconds ago they privatizing education son
They about to stop your kids from being taught anything
You running around here talking about a rapper man
You running around here talking about who gay, who ain't gay man, get out of town son
Illuminati, he already here man, he already got you

Text přidal Toxic

Video přidal Toxic

Illuminati, přišli jste převzít kontrolu
Můžete mi vzít můj tep srdce
Ale nemůžete mi zlomit duši
Musíme být volní

Luciferův syn rána, Šalom, dobrý den dobré ráno
Všechny životy jsou smutné, k tomu připojil šestky
Ale nevarují je ty písma? Dodáno zjevením?
Pořád debatují, že Satan užívá nejvyšší korporace
Pamatuj plantáže, pamatuj černé otrokářství
Pamatuj znehodnocení duše, globální znehodnocení,
skryté Persuadery
Pamatuj tvé kolonizování, kolonizační vzdělávání
Ignoranci a neg*í hovna dostaneme z radia
Umělci jsou čím dál mladší, oblečení jsou čím dál níž
Je srandovní jak tihle pedofilové obchodují s vašimi syny a dcerami
Zacíl a záď tvé hranice, odnes si své osiva a deportuj je
Dovez je přes moře kde ďábli udělají aukci a koupí je
Někdo je chytí, pokud jsou to osiva která jsme ztratili
Hodil je do pekla, pocítili na co je system učil
Dej mi minutu na dokázání ti, říkej tomu konspirační teorie
Nikdy jsi nevěděl co je pravda, buď si jistý, že mí nepřátelé mě slyší

Všechno tohle mluví o tom, že Jay Z se stal illuminati
Nebo zda mají taky Kayneho, nebo zda nesou oba gayové?
Tohle je irelevantní podtext, říkej tomu celebritní drby
Vyjímáš to z kontextu Luciferova relevantního případ
Žijeme v projektu, klesáme k otroctví
Hodně z nás nedostane ani hovno, a nedělálí nic aby jsme byli vyplaceni
Kdo je Jigga? Neg*r není Satan a na západ v nejlepší partě
A pokud jsou homosexuální, nevím, zajímal bych se méně
Oni nejsou Bilderbergové ani Rothschildové
To je pravda, oni Rockefellerové,....to je jenom sakra neg*ovský styl
Illuminati prodali tvou mysl, duši a tělo
A nepotřebují k tomu reppery na dosvědčení
Rytmus co řídím na vrcholu tohohle, dávám ti pravdu tak to pochop
Brzo ekonomika zkolabuje, pak bude následovat obrovská trýzeň
Lebky a překřížené kosti pirátských klobouků, Britská západní alternativní společnost koček
Říkáme tomu Steve Cokely rapuje, Illuminati přicházejí ale já budu zpět

Před tím než zkolabují obchody, zkriminalizují zemědělství
Utišují tě za mluvení, zatímco nás všechny obrátí v rolníky
Zemědělské patenty, ConAgra vytvořila hladomory
Monsatovy osiva které ničí zrod přírody
Kontrolují zásoby jídla, vybírají kdo může žít a kdo umře
Zmatkující pravidla vyber si lež nebo iluzi
rozsviť svou mysl
Tohle jsou poslední chvíle, které stojí organizovaně
Vítězství bude nejsilnější úcta, kterou budují na úzkých vazbách
Světlo je naše, oni jsou synové temnoty v přestrojení
Edomův pád je Jacobův vzestup, proroci prorokují
Cecil Thodes těžil víc než De-beers společnost
Jsme přivinutí v průběhu roků ale mohl bys raději pít piva
Jakmile se tví vrstevníci vytratí každý rok z rohu
Vězeňská populace vzrůstá, potratové kliniky jsou všude
Pravda je, že nás tu nechtějí, není tu volná bavlna, kterou bychom si vzali
Psychické laboratoře jsou nepotřebné, tohle jsou tajné posuny v politice

Tohle všechno mluvení o Illuminatech
Všichni pobíháte a chováte se jako, že rapeři mají něco společného s tímhle, děláš si prdel chlape
Máš majoritní společnost produkující osiva tak, že neprodukují osiva, synu
Rozumíš? Říká se tomu ukončující osivo
chlape, oni vytváří hladomor
Prodávají farmářům osiva která nevyprodukují osiva, takže když zasadíš své osivo a vytáhneš sklizeň, nemůžeš vytvořit žádné jídlo pro sebe
A musíš se vrátit pro více osiva, synu
Za chvíli dojde k depopulaci planety, tohle je mužem-vytvořen hladomor, tohle jsou Illuminati, synu
Tohle je to, s čím se potýkáme
Tohle nemá nic společného s Jay Z jak plive rytmy
Tohle nemá nic společného s Jay Z jak nosí Aleister Crowley značky na jeho triku
Je to hlubší než tento chlap, je to větší než tohle
Pobíháš tady jako kdyby si neviděl 80% všech sterilizačních center v okolí, v tvé komunitě, ve jménu plánovaného rodičovství
protože plánují nebýt rodiči, synu
Víš co tím myslím ?
80% sterilizačních úsílích na světe jsou na ne-bílých státech, synu
Chováš se jak kdybys nevěděl
Myslím tím, nemluvím o tom co se stalo před 250 lety
nemluvím o kanálovém otroctví
Ne že bych se mýlil kdybych to udělal (?)
Mluvím o 250 sekundách za námi synu
Před 250 sekundami privatizovali vzdělávání synu
Chtějí zastavit tvé děti aby se něčemu naučili
Běháš kolem a mluvíš o repperovi chlape
Běháš kolem a mluvíš kdo je gay, kdo ne, vypadni z města synu
Illuminati je tu chlape, už tě chytl

Překlad přidala MichioHi


Nezařazené v albu

Wise intelligent texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.