Kecárna Playlisty

Loneliness (Winter) - text, překlad

playlist Playlist
Once I saw the light in your eyes
But nothing will be any longer the way I remember
I've become someone else and I can't go back, I tried
I'm lost in the fields of snow far from home
Jednou jsem spatřil světlo v tvých očích
Ale nic už nebude tak, jak pamatuji
Stal jsem se někým jiným a nemůžu to vrátit, snažil jsem se...
Jsem ztracen v záplavě sněhu, tak daleko od domova
Následuji pobřeží pod mrazivou oblohou
Se vzrůstající starostí ve zmožených očích
Spolkl jsem ducha z lucidního snu
A to truchlivé moře zůstane potichu
Follow the coast under the frozen sky
With a growing sorrow in weary eyes
Swallow the ghost of the lucid dream
And silent will be the mournful sea
Písky života pokryté bílou
Z nejtemnější noci k oslepujícímu světlu
Téměř jsem dosáhl domova, byl jsem tak blízko
Ale zůstat opuštěn je to, co bolí nejvíc
The sands of life covered in white
From the darkest nights to the blinding light
I almost reached home, I was so close
But to be left alone is what hurts the most
Cožpak jsem jediný, kdo je vzhůru?
Cožpak jsem ten, kdo slábne a umírá?
Bylo toho tolik, co jsem chtěl říct
Mám vůbec nějaký důvod zůstat déle?
Am I the only one awake
Am I the one who is fading away
There was so much I wanted to say
Do I have a reason anymore to stay
Odnesen na paprscích ranního slunce
Zaslechl jsem to volání z druhé strany
A tolik zůstalo nedokončeno...
Ta tíže světa tiše drtí umírající světlo
Washed away by the morning sun
Hear the howling call from the other side
And so much was left undone
The weight of the world quietly crushed the dying light

Odnesen na paprscích mrazivých hvězd
Cítíc ten spalující chlad padajícího sněhu
A jednoho dne, kdy už je všechno hotovo
Stopy ve sněhu mizí, cožpak jsem konečně doma?
Washed away by the frozen stars
Feel the burning coldness of the falling snow
And one day when everything is gone
The trail in the snow disappears, am I finally home
INSTRUMENTAL Odnesen na paprscích ranního slunce
Zaslechl jsem to volání z druhé strany
A tolik zůstalo nedokončeno...
Ta tíže světa tiše drtí umírající světlo
Washed away by the morning sun
Hear the howling call from the other side
And so much was left undone
The weight of the world quietly crushed the dying light

Odnesen na paprscích mrazivých hvězd
Cítíc ten spalující chlad padajícího sněhu
A jednoho dne, kdy už je všechno hotovo
Stopy ve sněhu mizí, cožpak jsem konečně doma?
Washed away by the frozen stars
Feel the burning coldness of the falling snow
And one day when everything is gone
The trail in the snow disappears, am I finally home

Text přidal ikea

Video přidal ikea

Překlad přidala rousseau


The Forest Seasons

Wintersun texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.