Playlisty Kecárna
Reklama

To Erebor - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hear from afar the mountain's call
Cries an era lost in fire
For the long forgotten hoard
Quenched the dwarves’ desire
Slyš volání hory z dálky
To křičí éra ztracená v ohni
Protože dlouho zapomenutý poklad
Uhasí touhu trpaslíků
Baruk Khazad!
Sigin-tarag!
Gimil Khazad!
Khazâd ai-menu!
Baruk Khazad!
Sigin-tarag
Gimil Khazad!
Khazâd ai-menu!
Once from the golden halls
The mighty rumble of the hammers
Echoed deep within the earth
For the forgotten hoard
And for the solitary mountain
We’re declaring our return
Dřív ze zlatých síní
Mocný tlukot kladiv
Se ozýval v temi
Kvůli dlouho zapomenutému pokladu
A kvůli osamělé hoře
Vyhlašujeme náš návrat
Dwarves of yore! (The time has come!)
Hammers high! (Straight to war!)
Hear my words
We are returning
Claim the throne! (Erebor!)
Break the curse! (The mountain calls!)
Trust my will
We are returning home
Trpaslící dávných dob! (Nastal čas!)
Kladiva vysoko! (Přímo do války!
Slyšte má slova
Vracíme se
Zabrat trůn! (Erebor!)
Zlomte prokletí! (Hora volá!)
Věřte mé vůli
Vracíme se domů
A raven in the storm,
A harbinger of rising cold
A tremor in your blood
That awakens you in the night
Havran v bouři
Posel blížícího se chladu
Otřesy ve tvé krvi
Které tě probouzejí v noci
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Now the time has come, into Middle-Earth we ride
For the crown, seven stars ablaze over the night
Teď přišel čas, jedeme do Středozemě
Pro korunu, sedm hvězd září přes noc
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Dwarves of yore! (Sigin-tarag!)
Hammers high! (To your will!)
Keep the stride
We are returning home
Open eyes
Shield the thief (Side by side!)
Our reward? (The Arkenstone!)
What we live for!
Trpaslící dávných dob! (Sigin-tarag!)
Kladiva vysoko! (Pro tvou vůli!)
Držte krok
Vracíme se domů
Otevřete oči
Braňte zlodděje (Bok po boku!)
Naše odměna? (Arcikam!)
Pro to žijeme!
To the burrow of the beast
The dragon’s ire more fierce than fire
We have sworn to erase
Hammers fell like ringing bells
Recall the glory of the dwarves
From the hollow halls
Do doupěte bestie
Hněv draka divočejší než oheň
Jsme zapřísahli odstranit
Kladiva jako zvonící zvony
Vybaví slávu trpaslíků
Z dutých síní
Hear (Far away)
from afar the mountain's call
Cries an era lost in fire
For the long forgotten hoard
Quenched the dwarves’ desire
Slyš (Předaleko)
Volání hory z dálky
To křičí éra ztracená v ohni
Protože dlouho zapomenutý poklad
Uhasí touhu trpaslíků
A raven in the storm,
A harbinger of rising cold
A tremor in your blood
That awakens you in the night
Havran v bouři
Posel blížícího se chladu
Otřesy ve tvé krvi
Které tě probouzejí v noci
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Now the time has come, into Middle-Earth we ride
For the crown, seven stars ablaze over the night
Teď přišel čas, jedeme do Středozemě
Pro korunu, sedm hvězd září přes noc
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Over the hills
There’s a terror awakened
We will stand in our father’s halls
As the prophecy told
Přes kopce
Tam je teror probuzen
Stojíme v síních naších otců
Jak řeklo proroctví
A raven in the storm,
A harbinger of rising cold
A tremor in your blood
That awakens you in the night
Havran v bouři
Posel blížícího se chladu
Otřesy ve tvé krvi
Které tě probouzejí v noci
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Now the time has come, into Middle-Earth we ride
For the crown, seven stars ablaze over the night
Teď přišel čas, jedeme do Středozemě
Pro korunu, sedm hvězd září přes noc
When the lights are gone, the axes fall
A king is to return
Když jsou světla pryč, sekery padnou
Král se vrátí
Khazâd ai-menu! Khazâd ai-menu

Text přidala Caetrin

Video přidala Caetrin

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stonehymn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.