Playlisty Kecárna
Reklama

The Wolves' Call - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tell me trees that seep the day
Show me the truth where our nature is bound
Their eyes stand still (The animist!)
Baptize me within your will
Make me part of your innate grace
By a mystical embrace
Povězte mi stromy, které spí ve dne
Ukažte mi pravdu, kde je spoutaná naše příroda
Jejich oči se nehýbou (Animista!)
Pokřtí mě uvnitř tvé vůle
Udělej ze mě část své vrozené milosti
Díky mystickému objetí
All you have done (All we have done)
All you've been fighting for
All you have known (Ruins of truth)
Is covered by falling dew
All that exists (Dangerous sins)
Drowning in ashes and mist
Vše co jsi udělal (Vše co jsme udělali)
Vše za co bojuješ
Vše co jsi věděl (Ruiny pravdy)
Je pokryto padající rosou
Vše co existuje (Nebezpečné hříchy)
Topící se v popelu a mlze
A rising thrill on your skin
Heralds, the end is near
You may pile gold
Until there's nothing more
You shall fall
I will not follow you
Spilling out tears
For a nearsighted mind
I'm reborn here
strong as the wolves' call
Stoupající vzrušení na tvé kůži
Poslové, konec je blízko
Můžeš hromadit zlato
Dokud nebude více
Padneš
Nebudu tě sledovat
Prolívající slzy
Pro krátkozrakou mysl
Jsem tady znovuzrozen
Silný jako volání vlků
Free man's native form once you belonged to this earth
The force that I feel in your voice grows when daylight fades
Rodná podoba svobodného člověka dříve patřila této zemi
Síla, kterou cítím ve tvém hlase roste když světlo dne slábne
We are howls of
Praise to the night
Engraved in the falling darkness
Of the wolves' night
And if I die you won't be afraid
Even a Moon risen in fear will reveal
The bitter cold of the wolves' night
Jsme vytím
Chvály k noci
Vyryté v padající temnotě
Noci vlků
A když zemřu nebudeš se bát
Dokonce i Měsíc stoupající ve strachu odhalí
Hořký chlad noci vlků
Run through the forest of the past as you know
Make sure no one can see you run alone
Run through the blanket of winter's snow
You will guide your fate, do not ask for more
Utíkej skrz les minulosti, kterou znáš
Ujisti se, že nikdo nevidí, že běžíš sám
Utíkej skrz pokrývku zimního sněhu
Povedeš svůj osud, více se neptej
No return can't you hear until we learn to see
Same old ghost, can't you feel, slowly killing me
No more time now could halt the fall
How could we not hear the wolves' call
Žádný návrat neuslyšíš dokud se nenaučíme vidět
Stejný starý duch, necítíš, pomalu mě zabíjí
Už žádný čas, teď můžeš zastavit pád
Jak jsme nemohli slyšet volání vlků
We are howls of
Praise to the night
Engraved in the falling darkness
Of the wolves' night
And if I die you won't be afraid
Even a Moon risen in fear will reveal
The bitter cold of the wolves' night
Jsme vytím
Chvály k noci
Vyryté v padající temnotě
Noci vlků
A když zemřu nebudeš se bát
Dokonce i Měsíc stoupající ve strachu odhalí
Hořký chlad noci vlků
As long as I've chances to change the new world
With my life I'll fight for the years to come
As long as I've chances to change the new world
With my life I'll fight for the years to come
Dokud mám šance změnit nový svět
Se svým životem budu bojovat s nadcházejícími léty
Dokud mám šance změnit nový svět
Se svým životem budu bojovat s nadcházejícími léty
If I've chosen not to fight any more
If I deceive the father's will with a storm of lies
Just to fill my eyes
Raising my sword as if all is lost
Pokud jsem si zvolil už více nebojovat
Pokud jesm podvedl vůli mého otce s bouří lží
Jen abych naplnil své oči
Zvedám svůj meč jako by vše bylo ztraceno
If I've chosen not to fight any more
If I deceive the father's will with a storm of lies
Just to fill my eyes
Hiding my tears, the ancestors dream will fall
Pokud jsem si zvolil už více nebojovat
Pokud jesm podvedl vůli mého otce s bouří lží
Jen abych naplnil své oči
Skrývající své slzy, sen předků padne
We are howls of
Praise to the night
Engraved in the falling darkness
Of the wolves' night
And if I die you won't be afraid
Even a Moon risen in fear will reveal
The bitter cold of the wolves' night
Jsme vytím
Chvály k noci
Vyryté v padající temnotě
Noci vlků
A když zemřu nebudeš se bát
Dokonce i Měsíc stoupající ve strachu odhalí
Hořký chlad noci vlků

Text přidala Caetrin

Text opravila ClaraC

Video přidala Caetrin

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stonehymn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.