Playlisty Kecárna
Reklama

List of Demands - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I want my money back
I'm down here drowning in your fat
You got me on my knees
Praying for everything you lack
Chci zpět svý prachy
Jsem tady dole topíc se v tvém tuku
Máš mě na kolenou
Modlím se za všechno, co ti schází
I ain't afraid of you
I'm just a victim of your fear
You cower in your tower
Praying that I'll disappear
Nebojím se tě
Jsem jen obětí tvého strachu
Krčíš se ve své věži
Modlíš se za to, ať zmizím
I got another plan
One that requires me to stand
On the stage or in the street
Don't need no microphone or beat
Já mám jiný plán
Takový, který vyžaduje, abych stál
Na stage nebo na ulici
Nepotřebuju mikrofon ani beat
And when you hear this song
If you ain't dead then sing along
Bang and strum to these here drums
'Til you get where you belong
A až uslyšíš tuto píseň
Zpívej, pokud ještě nejsi mrtvá
Třískej a bouchej do těch bubnů
Dokud se nedostaneš, kam patříš
I got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
You wanna be somebody?
See somebody?
Try and free somebody?
Got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
Hand to mouth
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Chceš být někým?
Vidět někoho?
Pokusit se být svobodná?
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Rukou před ústy
I wrote a song for you, today
While I was sitting in my room
I jumped up on my bed, today
And played it on a broom
Dnes jsem ti napsal píseň
Zatímco jsem seděl ve svém pokoji
Vyskočil jsem na postel
A hrál ji na koštěti
I didn't think that it would be
A song that you would hear
But when I played it in my head
I made you reappear
Nemyslím, že je to píseň
Jakou bys chtěla slyšet
Ale když jsem si ji přehrál v hlavě
Zjevila ses mi znovu
I wrote a video for it
And I acted out each part
And then I took your picture out
And taped it to my heart
Napsal jsem pro ni video
A zahrál každou část
A pak jsem vzal tvou fotku
A přilepil ji k srdci
I've taped you to my heart, dear girl
I've taped you to my heart
And if you pull away from me
You'll tear my life apart
Zapíchl jsem si tě do srdce, drahá
Zapíchl jsem si tě do srdce
A pokud se ode mě odtáhneš
Roztrháš můj život na kusy
I got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
You wanna be somebody?
See somebody?
Try and free somebody?
Got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
Hand to mouth
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Chceš být někým?
Vidět někoho?
Pokusit se být svobodná?
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Rukou před ústy
Ecstacy, suffering
Echinacea, buffering
We aim to remember what we choose to forget
God's just a baby and her diaper is wet
Extáze, utrpení
Echinacea, ukládání do vyrovnávací paměti
Naším cílem je vzpomenout si, na co jsme se rozhodli zapomenout
Bůh je jen dítě s mokrou plínou
Call the police
I'm strapped to the teeth
And liable to disregard
Your every belief
Zavolej policii
Mám spoutány zuby
Jsem odpovědný za pohrdání
Vším, čemu věříš
Call on the law
I'm fixin' to draw
A line between what is and seems
And call up a brawl
Vyzývám zákon
Pokouším se o remízu
Čáru mezi tím, co je a co se jen zdá
A vyvolávám rvačku
Call 'em up now
'Cause it's about to go pow
I'm standing on the threshold
Of the ups and the downs
Teď zavolej ostatní
Protože je to o tom - jít
Stojím na prahu toho
Co je nahoře a dole
Call up a truce
Because I'm 'bout to break loose
Protect ya neck 'cause, son
I'm breaking out of my noose
Volám po příměří
Protože se mi povedlo zdrhnout
Chráním si krk, synu
Protože jsem unikl oprátce
I got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
You wanna be somebody?
See somebody?
Try and free somebody?
Got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
Hand to mouth
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Chceš být někým?
Vidět někoho?
Pokusit se být svobodná?
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Rukou před ústy
I got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
You wanna be somebody?
See somebody?
Try and free somebody?
Got a list of demands
Written on the palm of my hands
I ball my fist and you're gonna know where I stand
We're living hand to mouth
Hand to mouth
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Chceš být někým?
Vidět někoho?
Pokusit se být svobodná?
Mám seznam požadavků
Sepsaný na dlani svých rukou
Zatnu pěsti a hned budeš vědět, kde stojím
Žijeme s rukou před ústy
Rukou před ústy

Text přidala Misinos

Video přidala Misinos

Překlad přidala Misinos

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Saul Williams texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.