Playlisty Akce
Reklama

Love My Life - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Tether your soul to me
I will never let go completely.
One day your hands will be
Strong enough to hold me.
Přivaž ke mně svou duši
Nikdy neodejdu kompletní
Jednoho dne tvé ruce budou
Dost silné aby mě udržely
I might not be there for all your battles,
But you'll win them eventually.
I pray that I'm giving you all that matters,
So one day you'll say to me,
Možná tu nejsem během všech tvých bitev
Ale nakonec je vyhraješ
Modlím se, abych ti dával vše, na čem záleží
A jednoho dne mi řekneš
"I love my life
I am powerful, I am beautiful, I am free
I love my life,
I am wonderful, I am magical, I am me,
I love my life."
"Miluji svůj život
Jsem mocný, jsem krásný, jsem volný
Miluji svůj život
Jsem úžasný, jsem kouzelný, já jsem já
Miluji svůj život"
I am not my mistakes,
And God knows, I've made a few.
I started to question the angels,
And the answer they gave was you.
Nejsem svými chybami
Ale Bůh ví, že jsem jich pár udělal
Začal jsem se ptát andělů
A odpověď, kterou mi dali, jsi ty
I cannot promise there won't be sadness,
I wish I could take it from you.
But you'll find the courage to face the madness,
And sing it because it's true.
Nemůžu slíbit, že nebude žádný smutek
Přeji si, abych ho od tebe mohl vzít
Ale ty najdeš odvahu čelit šílenství
A zpívat, protože je to pravda
I love my life
I am powerful, I am beautiful, I am free
I love my life,
I am wonderful, I am magical, I am me,
I love my life.
Miluji svůj život
Jsem mocný, jsem krásný, jsem volný
Miluji svůj život
Jsem úžasný, jsem kouzelný, já jsem já
Miluji svůj život
Find the others with hearts like yours
Run far, run free, I'm with you.
Najdi další se srdcem jako máš ty
Utíkej daleko, utíkej volně, jsem s tebou
I love my life
I am powerful, I am beautiful, I am free
I love my life,
I am wonderful, I am magical, I am me,
Miluji svůj život
Jsem mocný, jsem krásný, jsem volný
Miluji svůj život
Jsem úžasný, jsem kouzelný, já jsem já
I love my life.
I am powerful, I am beautiful, I am free
I love my life,
I am wonderful, I am magical, I am me,
I love my life,
And finally, I'm where I wanna be.
Miluji svůj život
Jsem mocný, jsem krásný, jsem volný
Miluji svůj život
Jsem úžasný, jsem kouzelný, já jsem já
Miluji svůj život
A nakonec, jsem tam, kde chci být

Text přidala adzedan13

Text opravil ET1994

Videa přidali DevilDan, adzedan13

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil Devilxxx

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Tuto píseň napsal Robbie pro své děti - dceru Theodoru a syna Charletona  (adzedan13)
Reklama

XXV

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.