Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is a song full of metaphors
All I be needing is tobacco and draw
Better let me in to your country though
Then I can show you what you’re missing me for
I’m a night kind of animal
Got a receiver what you testing me for
I was scared so I ate ‘em all
They tasted good but they make me look old
Tohle je píseň plná metafor
Potřebuji jen tabák a kreslení
Lepší by bylo pustit mě do své země
Pak ti můžu ukázat, co ti chybí
Jsem druh nočního zvířete
Mám přijímač, který mě testuje
Bál jsem se, takže jsem je všechny snědl
Chutnali dobře, ale kvůli nim vypadám staře
And ooh, you teach like a toothache,
I’m not here for my sake, how long will this mickey take
And ooh, there’s heavy entertainment, out here on the pavement
The men about you gotta get away
A ooh, učíš mě jako bolest zubů
Nejsem tu kvůli sobě, jak dlouho bude tento výsměch pokračovat?
A ooh, je tu těžká zábava, mimo chodník
Muži se odsud musí dostat
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
I’ll think you’re famous if that’s what ya want
But you can pick your own pulpit, you must fill your own fonts
Bring some wine and some Sensodyne
Then you can be my favourite dodo
Anyone fancy Monaco
I’m a placebo they’re chasing me fool
Don’t be scared you could eat ‘em all
They taste good but they make you look old
Budu si myslet, že jsi slavná, když jde o to, co chceš
Ale můžeš si vybrat vlastní kazatelnu, musíš naplnit své fonty
Přines nějaké víno a nějaké Sensodyne
Pak můžeš být moje oblíbené dodo
Každé oblíbené Monako
Jsem placebo, dělají ze mě blázna
Neboj se, mohla bys je sníst
Chutnají dobře ale budeš vypadat staře
Ooh, you sick little cup cake,
You could be a keepsake, you jukebox to generate
And ooh, I’m heavy entertainment, in need of containment
I’m mad about you, gotta get away
Ooh, jsi zkažený šálek koláče
Mohla bys být dárek na památku, jukebox k regenerování
A ooh, jsem těžká zábava, v potřebě kontejneru
Jsem do tebe blázen, musím vypadnout
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Anyone fancy Monaco? Nějaké oblíbené Monako?
Go get a portable recliner brain
Must take a photo for sure
Got our problems and a real long name
And she gets high on rollin’ roll-ups
Jsi si sehnat přenosný mozek
Musím si pro jistotu udělat fotku
Mám naše problémy a opravdu dlouhé jméno
A dostává se vysoko
Ooh, you teach like a toothache,
I’m not here for my sake, how long will this mickey take
And ooh, there’s heavy entertainment, out here on the pavement
The men about you gotta get away
A ooh, učíš mě jako bolest zubů
Nejsem tu kvůli sobě, jak dlouho bude tento výsměch pokračovat?
A ooh, je tu těžká zábava, mimo chodník
Muži se odsud musí dostat
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Do, ooh ooh, ooh, ooh ya mind, if I, II, I, I, II, I touch ya?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?
Co, ooh ooh, ooh, ooh, si myslíš, když se tě dotýkám?

Text přidala jonnywolker

Video přidala hanbor

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reality Killed The Video Star

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.