Playlisty Kecárna
Reklama

Vampire Reference in a Minor Key - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well, here we go, I’m turning over
The same old leaf again
The seraphim upon my shoulder
Whisper please don't turn your head
‘Cause if it weren't for the everything
Then anything could happen
If anybody needs me
I'll be in my coffin
No, ideme, obraciam sa
Opäť ten istý starý list
Serafíni na mojom ramene
Zašepkaj, prosím, neotáčaj hlavu
Lebo keby to nebolo všetko
Potom sa môže stať čokoľvek
Ak ma niekto bude potrebovať
Budem vo svojej rakve

Girl, I guess you're just my style
You know, I dig you like a tomb
And I'm sorry for the things I've done
And all I ask of you
But please, squeeze it in rhythm
Prevent my heart from stopping

Dievča, myslím, že si môj štýl
Vieš, kopem ťa ako hrob
A je mi ľúto vecí, ktoré som urobil
A všetko, čo od teba žiadam
Ale prosím, stláčaj to v rytme
Zabráň zastaveniu môjho srdca

If you still want me, come and find me in my coffin

Ak ma stále chceš, príď a nájdi ma v mojej rakve

If you need me, I'll bе in my coffin
You could come knocking, and I'll raise hell for you
So if anybody needs mе, I'll be in my coffin
I'll be up day-walking back from the dead for you

Ak ma budeš potrebovať, budem vo svojej rakve
Mohla by si prísť zaklopať a ja pre teba vyvolám peklo
Takže ak ma niekto bude potrebovať, budem vo svojej rakve
Vstanem, a budem námesačný keď pre teba vstanem z mŕtvych

If you need me, I'll be in my coffin
You could come knocking, and I'll raise hell for you
Oh, if you need me, I'll be in my coffin
I'll be up day-walking back from the dead for you

Ak ma budeš potrebovať, budem vo svojej rakve
Mohla by si prísť zaklopať a ja pre teba vyvolám peklo
Takže ak ma niekto bude potrebovať, budem vo svojej rakve
Vstanem, a budem námesačný keď pre teba vstanem z mŕtvych

Well, maybe I should switch up
The style of my mistakes
The hearts and promises
I tend to prefer to break
Oh, but stop the world and melt with me
Friday, I'm in love again
If you still want me
Come and find me in my coffin

No, možno by som mal prepnúť
Štýl mojich chýb
Srdce a sľuby
Mám tendenciu sa radšej zrútiť
Oh, ale zastav svet a roztop sa so mnou
Piatok, som zase zamilovaný
Ak ma ešte chceš
Poď a nájdi ma v mojej rakve

Hold my hands
We'll dance the 12-step on my grave
I'd kill the man I am
For one more chance to be yours, babe
No I ain't begging, I'm just saying
It's an option
Don't let the latest be
The last nail in the coffin

Drž ma za ruky
Budeme tancovať 12-krok na mojom hrobe
Zabil by som muža, ktorým som
Pre ešte jednu šancu byť tvoj, zlatko
Nie, nežiadam, len hovorím
Je to možnosť
Nenechaj to najnovšie byť
Posledný klinec do rakvy

If you need me, I'll be in my coffin
You could come knocking, and I'll raise hell for you, woah
If you need me, I'll be in my coffin
I'll be up day-walking back from the dead for you

Ak ma budeš potrebovať, budem vo svojej rakve
Mohla by si prísť zaklopať a ja pre teba vyvolám peklo, woah
Ak ma budeš potrebovať, budem vo svojej rakve
Vstanem, a budem námesačný keď pre teba vstanem z mŕtvych

Text přidala amftl

Video přidala amftl

Překlad přidal HornyMetal

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In case I make it

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.