Playlisty Kecárna
Reklama

The Most Important Thing In The World (Mement.. - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

One day you'll look up at the ceiling above, if you’re lucky you'll be surrounded by the ones that you love, when
The lights in your eyes fade and life flashes by
One day you're going to die
One day you’ll sleep and you'll never wake again
Heaven, hell, nirvana, nothing, no one knows how it ends
Rest in peace or pieces and won't even know why
One day you're going to die
Jednoho dne se podíváš na strop tam nahoře, pokud
budeš mít štěstí tak budeš obklopen těmi, které miluješ, když
Světla ve tvých očích zhasínají a život ti uchází
Jednoho dne zemřeš
Jednoho dne budeš spát a nikdy se znovu neprobudíš
Nebe, peklo, nirvana, nic, nikdo neví jak to skončí
Odpočívej v pokoji či poklici a nebudeš ani vědět proč
Jednoho dne zemřeš
Read your horoscopes, your palms and tarot cards
But either way you destination ain't very far
You could drown, or choke, or burn, or be hit by a car
What doesn't kill you makes you stronger, but something will eventually
One day you'll look back at the life that you lead
No more future left to fear that you'll have the past to regret
But your worries will be over if you truly realize
One day you’re going to die
Take it away, hands
Přečti si horoskop, dlaně a tarotové karty
Ale tak jako tak tvá destinace není příliš daleko
Mohl by jses utopit, udusit, upálit nebo být srazen autem
Co tě nezabije, to tě posílí, ale jednoho dne nakonec
Jednoho dne se podíváš zpět na život který jsi vedl
Žádná budoucnost které by jses bál kterou by jsis měl, žádná minulost k litování
Jednoho dne zemřeš
Teď je to na vás ruce
In the fabric of time and in the vastness of space, a billion amounts to nothing in infinity’s face
At most a couple generations will remember the ways in which your life never mattered, so who cares if it's a waste?
Well, one day you’ll be not even a faint memory
No, at most a ghost or falling leaf from your family tree
Your legacy's not yours to see, nor is your eulogy
And you'll never know what it all means
But you'll be at peace before you sleep if you just keep this in mind:
That everything and everyone goes with the passage of time
So whether it’s cancer, murder, or suicide
One day you're going to die
No need to fear 'cause when it's here you won't be alive
Try not to think about it
One day you're doing to die
And there's probably nothing after
One day you're going to die
So if you only have one chance you oughta try your best to live as you like
One day you're going to die
Ve struktuře času a rozlehlosti prostoru,
miliarda se rovná ničemu ve tváři nekonečna
Nanejvýše několik generací si bude pamatovat to jak přesně tvůj život neměl žádnou cenu, tak koho zajímá jestli jsi ho proplýtval?
No, jednoho dne nebudeš ani matná vzpomínka
Ne, nanejvýše duch nebo listy padající z tvého rodinného stromu
Tvé dědictví není pro tvé oči, ani tvá eulogie
A nikdy nebudeš vědět co to všechno znamená
Ale před věčným spánkem budeš v pokoji pokud si uvědomíš jednu věc:
Že všichni a všechno s plynoucím časem odejde
Tak ať je to rakovina, vražda nebo sebevražda
Jednoho dne zemřeš
není třeba se bát, protože až to přijde nebudeš naživu
Zkus na to nemyslet
Jednoho dne zemřeš
A po té pravděpodobně nic není
Jednoho dne zemřeš
Tak pokud máš jen jednu šanci, měl by jsi zkusit žít tak jak chceš
Jednoho dne zemřeš

Text přidal Swanson

Video přidal Swanson

Překlad přidal Swanson

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.