Kecárna Playlisty
Reklama

The Night - text, překlad

Bare bound the wolves gathered round
As on the forest floor in leaves she lay
Her skin pale her fingers frail
As in the arms of the night we made her stay
Nazí vázaní vlci se shromáždili kolem
Jako na lesní podlaze v listech ležela
Její kůže je bledá její prsty křehké
Stejně jako v náručí noci jsme ji donutili zůstat
Dark now the candle's gone out
But in these dreams you get burned just the same
And you feel scared and so unprepared
For the role that you're playing in this game
Teď je temnota, svíčka vyhasla
Ale v těchto snech se stejně spálíš
A cítíš se vystrašen a tak nepřipraven
Pro roli, kterou hraješ v této hře
And it's so hard I know
To keep on with the show
When you feel just like hiding in a cave
But nothing in the dark can grow so give it
Just one more time
We won't solve our woes by flying away
A je to tak těžké, já vím
Že budu pokračovat v této show
Když se cítíš jako ukrytý v jeskyni
Ale nic ve tmě nemůže růst, takže tomu dej ještě jednu šanci
Nebudeme řešit naše strasti tím, že odletíme
So quiet now the stars have come out
These constellations have led so many home
But they're light years away from our fears
The dark inky seas we sail alone
Nyní ticho, hvězdy vyšli
Tato souhvězdí naváděly do tolik domů
Jsou však světelné roky od našich obav
Temná inkoustová moře přeplouváme sami
Over the sea and foam bright lights
Will call us home
As the heart longs for the scenes of yesterday
When under the waves we go
Some of the dreams that we leave behind
Might float and help the lost to find their way
Přes moře a pěnu jasných světel
Zavolá nás domů
Jak srdce touží po včerejších scénách
Když jdeme pod vlnami
Některé sny zanecháme
Může se vznášet a pomoci ztraceným najít cestu
When all the stars implode and
All these dreams erode
Who knows what'll remain without the light
But now that we're here
I hope that the sun might heal our scars
And help to ease our fear of the night
Když všechny hvězdy vybuchnou
A všechny tyto sny erodují
Kdo ví, co zůstane bez světla
Ale teď, když jsme tady
Doufám, že slunce může uzdravit naše jizvy
A pomůže zmírnit náš strach z noci
And though we might still be scared of the night
We'll be safe in each other's arms
Until morning light
A přesto že bychom se mohli bát noci
Budeme v bezpečí navzájem v náručích
Až do ranního světla

Text přidal ooommmm

Text opravil ooommmm

Video přidal ooommmm

Překlad přidal ooommmm

Překlad opravil ooommmm

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Will Cookson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.