Playlisty Kecárna
Reklama

8 Letters - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
[Jonah Marais]
You know me the best
You know my worst, see my hurt
but you don't judge
That right there
is the scariest feeling
openinig and closing up again
i've been hurt so i don't trust
Now here we are, staring at the ceiling
[Jonah Marais]
Znáš mě nejlépe
Znáš u mě to nejhorší, vidíš moji bolest
ale nesoudíš mě
To pávě tam
je ten nejděsivější pocit
otevřít se a znovu se uzavřít
jsem raněný, tak nevěřím
Teď tady jsme, zírajíce do stropu
[Zach Herron]
I've said those words before
but it was a lie
and you deserve to hear them
a thousand times
[Zach Herron]
Řekl jsem ty slova předtím
ale byla to lež
a ty si je zasloužíš slyšet
tisíckrát
[Jack Avery]
If all it is
is eights letters
Why is it so hard to say?
If all it is
is eight letters
Why am i in my own way?
Why do I pull you close
and then ask you for space?
[Jack Avery]
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct?
Pokud všechno to je
je osm písmen
Proč jsem na své vlastní cestě?
Proč tě tahám blíž
a potom tě žádám o prostor?
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
Why is it so hard to say?
[Corbyn Besson]
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct?
[Daniel Seavey]
Isn't it amazing
how almost every line
on our hands align
when your hand's in mine
it's like i'm whole again,
isn't that a sign?
i should speak my mind
[Daniel Seavey]
Není to úžasné
jak skoro každá čára
na našich rukách se zarovnává
když tvá ruka je v mé
je to jako bych byl znovu celý
není to znamení?
měl bych mluvit svou myslí
[Zach Herron]
I've said those words before
but it was a lie
and you deserve to hear them
a thousand times
[Zach Herron]
Řekl jsem ty slova předtím
ale to byla lež
a ty si je zasloužíš slyšet
tisíckrát
[Jack Avery]
If all it is
is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is
is eight letters
Why am i in my own way?
Why do i pull you close
and then ask you for space?
[Jack Avery]
Pokud to vše je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč jsem na své vlastní cestě?
Proč tě tahám blíž
a potom tě žádám o prostor?
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
why is it so hard to say?
[Corbyn Besson]
Pokud všechno to je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct?
[Jack Avery]
When i close my eyes
it's you there in my mind
When i close my eyes
[Jack Avery]
Když zavřu své oči
jsi tam ty v mé mysli
Když zavřu své oči
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is
is eight letters
Why am i in my own way?
[Corbyn Besson]
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct?
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč jsem na své vlastní cestě?
[Jack Avery]
Why do i pull you close
and then ask you for space?
[Jack Avery]
Proč tě tahám blíž
a potom tě žádám o prostor?
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
Why is it so hard to say?
If all it is
is eight letters
[Corbyn Besson]
Pokud to všechno je
je osm písmen
Proč je to tak těžké říct?
Pokud to všechno je
osm písmen
[Jack Avery]
When i close my eyes
it's you there in my mind (It's only you)
When i close my eyes
[Jack Avery]
Když zavřu své oči
jsi tam ty v mé mysli (jsi to pouze ty)
když zavřu své oči
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
[Corbyn Besson]
Pokud to všechno je
je osm písmen
[Jack Avery]
When i close my eyes
it's you there in my mind (you)
When i close my eyes
[Jack Avery]
Když zavřu své oči
jsi tam ty v mé mysli (ty)
Když zavřu své oči
[Corbyn Besson]
If all it is
is eight letters
[Corbyn Besson]
Pokud to všechno je
je osm písmen

Text přidala Musatara

Text opravila Musatara

Videa přidala Musatara

Překlad přidala Musatara

Překlad opravila LucaMuller

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Sama kapela složila tuhle písničku. Aby se nedohadovali kdo bude zpívat co, vymysleli to tak, že každý si napsal vlastní sloku. (Gabulinnka)
  • V písni zpívají o nevyřčených osmi písmenech. Panuje hodně teorii jaké slovo vznikne. Polovina si myslí, že "I love you" a druhá polovina, že je to "I miss you" nebo "I am sorry" (Gabulinnka)
Reklama

8 Letters

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.