Kecárna Playlisty
Reklama

Cry If You Want - text, překlad

playlist Playlist
Once it was just innocence
Brash ideas and insolence
But you will never get away
With the things you say today
Kdysi to byla jen nevinnost
Unáhlené nápady a drzost
Ale ty tomu nikdy neunikneš
S těmi věcmi, co jsi dnes řekl
But you can try if you want Ale můžeš se snažit, jestli chceš
Dont' you get embarrassed when you read the precious things you said
Many many years ago when life appeared rosy red
No one ever shared your bed
Nothing ever filled your head
Except yourself and little Ted
And scary dreams that you were dead.
Don't you want to hide your face
When going through your teenage books
And read the kind of crap you wrote
About "Ban the Bomb" and city crooks
Think about how long it took
To get over that sudden "Yuk"
When in the mirror you would look
Well now my son you're well in stook
Nebuď v rozpacích, když čteš ty cenné věci, co jsi dnes řekl
Před mnoha mnoha lety, když se svět zdál růžovo červený
Nikdo s tebou nikdy nesdílel tvou postel
Nikdy nic nezabíralo tvou hlavu
Kromě tebe a malého Teda
A strašidelných snů, že jsi mrtvý
Nechceš schovávat svou tvář
Když procházíš svoje teenagerské knihy
A čteš ty blbosti, ketré jsi psal
Jako "Zakažte bomby" a o městských podvodnících
Přemýšlej o tom, jak dlouho to trvalo
Překonat to náhlé "Fuj"
Když jsi se podíval do zrcadla
Tak teď máš můj synu problém
Cry if you want
Cry if you want
Plač, jestli chceš
Plač, jestli chceš
Didn't you writh in anger when you saw the man in his big car
Didn't you drive a banger and a gallon didn't get you far
Should have been a famous star
But that ain't what you really are
You could shout your last harrah
While they are propping up the bar
Maybe things were better then
Before you led a promised life
Rash commitements and heavy raps and left wing spiel all compromised
You fall in love with other's wives
Drive 'em nuts with empty lies
Angry 'cos you lost the prize
Forgot the color of their eyes.
Nesvíjel jsi se zlostí, když jsi viděl toho muže v jeho velkém autě
Neřídil jsi kraksnu a na galon jsi nedojel daleko
Měl by jsi být slavnou hvězdou
Ale to není to, co ty doopravdy jsi
Mohl by jsi udělat poslední vystoupení
Zatímco oni by se podepírali v hospodě
Možná to bylo tehdy lepší
Předtím sis vedl a sliboval život
Ukvapené přísliby a masivní obviňování a levicové žvanění, všechno zpronevěřené
Zamiloval ses do cizích manželek
Obtěžoval jsi je prázdným lhaním
Naštvaný, páč jsi přišel o výhru
Zapomněl barvu jejich očí
Cry if you want
Cry if you wnat
Plač, jestli chceš
Plač, jestli chceš
Let your tears flow
Let your past go
Nech slzy téci
Nech minulost odejít
Don't you get embarrassed when you think about the way you were
Yesterday the day before when you were young with much to learn
Aren't you glad it's your last term
No more acting lowly worm
You can make the suckers squirm
When you tell them how much you earn
Don't you feel ashamed at all the bitterness you keep inside
Does your ego save your face "I had a go - I really tried"
Now you know your leaders lied
Does it stop you acting snide
Or are you still a boy that cried
Tears now surely long since dried.
Nebuď v rozpacích, když přemýšlíš o tom, jaký jsi byl
Předevčírem, když jsi byl mladý a měl se hodně co učit
Nejsi rád, že to byl tvůj poslední výraz
Už se nechováš jako přízemní červ
Můžeš ty naivky ztrapnit
Když jim řekneš, kolik vyděláváš
Necítíš se trapně kvůli té zatrpklosti, kterou v sobě skrýváš
Schovává tvoje ego tvou tvář "Zkoušel jsem to - opravdu jsem se snažil"
Teď víš, že tvoji vůdci lhali
Přestaneš se kvůli tomu chovat jízlivě
Nebo jsi pořád ten chlapec, co pláče
Slzy, které už dávno vyschly

Text přidala aknel95

Video přidala aknel95

Překlad přidala aknel95

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

It's Hard

Reklama

The Who texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.