Playlisty Kecárna
Reklama

“That Would Not Be Me” ANNA BONUS SONG – Afte.. - text, překlad

playlist Playlist
Somebody's pretty and blonde
Somebody gets to be queen
Millions of girls around the world
Dress up as somebody for Halloween
Someone can't see all the damage she does,
Doesn't clean up her own mess
With a wave of her hand can finesse a new dress
Někdo je krásný a blond
Někdo bude královnou
Miliony dívek na celém světě
Se oblékají jako někdo na Halloween
Někdo nevidí ten zmar, co způsobí
Neuklidí svůj vlastní nepořádek
Mávnutím ruky si vyčaruje nové šaty
But that would not be me
I don't get a crown
I'm the one who jumps back up
Every time I get knocked down
I'm the one who stands beside the one they want to see
The magic one, yeah, that would not be me.
Ale to bych nebyla já
Nedostanu korunu
Jsem ta, co zase vyskočí vzhůru
Pokaždé, když spadne na zem
Jsem ta, co stojí vedle té, kterou chtějí vidět
Ta kouzelná, no, tak to bych nebyla já
Someone deserves to be mad
Someone was endlessly brave
Someone will always sacrifice
Herself when there's sister or kingdom to save
Someone should fight for the spotlight sometimes
Be angry she's still second-best
She should scream "I accomplished my quest by freezing to death out of love! Be impressed!"
Někdo má právo se zlobit
Někdo byl neskutečně statečný
Někdo se vždycky obětuje
Když je tu sestra nebo království, co potřebují zachránit
Někdo by měl bojovat pro trochu pozornosti
Mít vztek, že je pořád druhý nejlepší
Měl by křičet "Splnila jsem svůj úkol umrznutím k smrti z lásky! Buďte ohromeni!"
But that would not be me
I'm loyal through and through
Nope, I don't brag or ask for praise
It's what I'd never do
The goofy, clumsy younger sibling's all I'll ever be
To even think it, that would not be...
Ale to bych nebyla já
Jsem věrná skrz na skrz
Ne, nevytahuju se ani nežádám o úctu
To bych nikdy neudělala
Ten praštěný, nešikovný mladší sourozenec je vše, čím kdy budu
Jen na to pomyslet, to bych nebyla já
Wait! I conquered a mountain, a liar, a curse, and really impressive bed head
I got the guy and came back from the dead and had adventures galore
C'mon, Anna, I know you can do it, be a ruthless feisty redhead
Your sis gets the sequins, the swagger, and the most memorable tune in the score
Počkat! Překonala jsem horu, lháře, kletbu a vážně špatný ranní rozcuch
Mám kluka a vstala jsem z mrtvých a prožila spoustu dobrodružství
No tak, Anno, vím, že to dokážeš, buď bezohledná divoká zrzka
Tvoje ségra dostane třpyt a slávu a nejlepší písničku z celýho filmu
And why can't that be me?
Who has the world abuzz
Like our ballroom, I've got balls
I can do what Elsa does
Strut around in fancy gowns slit to above the knee
Struggle with my secrets like an Oscar nominee
Symbolically throw off my cloak to show that I am free!
On second thought, that would not be me
A proč bych to nemohla být já?
Která má pozornost světa
Jako náš vánoční stromek, i já mám koule
Dokážu to, co dělá Elsa
Vykračovat si v přepychových šatech s rozparkem nad koleno
Trpět se svými tajemstvími jako Oscarový herec
Symbolicky zahodit svůj plášť, abych ukázala, že jsem volná!
Ale když se zamyslím, to bych nebyla já

Text přidala LittleApple

Video přidala LittleApple

Překlad přidala rosalee221B

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Whitney Avalon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.