Kecárna Playlisty

Colours of the wind - text, překlad

You think you own whatever land you land on
The earth is just a dead thing you can claim
But I know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name.
Myslíte si, že bez ohledu na vlastní pozemek všechno vlastníte
Země je jen mrtvá věc, kterou si můžete nárokovat
Ale já vím, že každý kámen a strom a zvíře
Má život, je duch, má jméno.
You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew
Myslíte si, že jediní lidé, kteří jsou lidé,
Jsou lidé, kteří vypadají a myslí jako ty
Ale pokud budete chodit po stopách cizince
Naučíte se, co nevíte
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountain
Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind?
Už jste někdy slyšeli křik vlka na modrý plný měsíc
Nebojste se zeptali se s úsměvem, proč se rys zazubil
Umíte zpívat se všemi hlasy hory
Umíš malovat se všemi barvami větru?
Umíš malovat se všemi barvami větru?
Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun-sweet berries of the earth
Come roll in all the riches all around you
And for once never wonder what they're worth
Pojďte spustit skryté stopy borovice lesní
Přijďte ochutnat sladké plody slunce na zemi
Pojďte chodit ve všech bohatství všude kolem vás
A pro jednou se někdy divit, co tu stojí za to
The rainstorm and the river are my brothers
The heron and the otter are my friends
And we are all connected to each other
In a circle in a hoop that never ends
Déšť a řeky jsou moji bratři
Volavky a vydry jsou moji přátelé
A všichni jsme vzájemně spojeny
V kruhu v obruč, která nikdy nekončí
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountain
Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind?
Jak vysoko se platan roste?
Pokud jej porazíte pak se to nikdy nedozvím
A už nikdy slyšet křik vlka na modrý plný měsíc
Pro všechny, ať už jsou bílé nebo hnědé kůže
Potřebujeme zpívat se všemi hlasy hory
Musíme se malovat se všemi barvami větru
How high does a sycamore grow?
If you cut it down then you'll never know
And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon
For whether we are white or copper skinned
We need to sing with all the voices of the mountain
We need to paint with all the colors of the wind
Můžete si vlastnit zemi ale stále
Vše vlastní země, dokud
Můžeme malovat se všemi barvami větru
You can own the earth and still
All you'll own is earth until
You can paint with all the colors of the wind

Text přidala mrsbajunecqa

Video přidala mrsbajunecqa

Překlad přidala mrsbajunecqa


Songs of American Juniors

Danielle White texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.