Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Sakura Omen - text, překlad

playlist

There is an ill wind
Howling through walls
Voice is grim
Calling my name
Inception of sorrow and hate
Darkness is claiming
The rays of the sun
By closing my eyes I realize
I cant recognize what I´ve become
(Sakura slowly fall from the sky)
(Glowing, faint, dark)
Bushido´s bearing
Nothing but words
Shadows of shame draw me
Imposter, a traitor of blade
The depths of the bleak mist
The realm of the void
I heard Izanami´s voice hollow
Luring, but I won´t follow
Silently!
The rivers stay still
Nor light nor dark emerges
From the nothingness
Silently!
My sword aims for the kill
Dancing like a petal in storm
Cutting through blight
Sakura slowly fall from the sky
Glowing, faint, dark, light
Stillness is gained
Only through the absence of dread
Fear of death is nothing but an obstacle
for a perfect strike
My mind is trying to keep me sane
I´ll run away
My heart is bound to meet my fate
Dying through my foes diving blade
If one only studies the strategy of war
One only becomes a mere student of war
Is the only way to evade the fall
Sacred words of will and dare
Now fade away
The meaning for my path is vague
And in my rage
I´ll take the trail to my disgrace
To run and hide
But my soul is bound to see the end
To fall
And Die
Silently!
The rivers stay still
Nor light nor dark emerges
From the nothingness
Silently!
My sword aims for the kill
Dancing like a petal in storm
Yet now crushed to shards
Sakura slowly fall from the sky
Glowing, bloodred light
Izanami revealed
Her face torn and lurid
Depths revealing under
All oaths broken
Burnt blossoms on the ground
I should have seen the true
Sakura omen!
Horizon with these abnormal sights
Disfigured beings
Screaming gods
Yet I embrace my fate
My downfall
For the battle of mind and flesh
Is now gone
Redemption is done!

Text přidal Leonix

Text opravil Leonix

Video přidal Leonix

Je zde zkažený vítr
Kvílící skrz zdi
Hlas je ponurý
Volající mé jméno
Počátek zármutku a nenávisti
Temnota se zmocňuje
Východu slunce
Zavřením mých očí si uvědomím
Nedokážu zjistit čím jsem se stal
(Sakura pomalu padá z nebes)
(Žhnoucí, slabá, temná)
Způsoby Bushida
Nic než slova
Stíny hanby mě vykreslují
Podvodník, zrádce čepele
Hlubiny bezútěšné mlhy
Svět prázdnoty
Slyším Izanaminin prázdný hlas
Láká, ale já nebudu následovat
Potichu!
Řeka zůstává klidná
Ani světlo ani temnota
z ničeho
Potichu!
Můj meč míří k zabití
Tančící jako okvětní lístek v bouři
sekající plíseň.
Sakura pomalu padá z nebes
Žhnoucí, slabá, temná
Klid je získán
jen díky absenci strachu
Strach ze smrti není nic než jen překážka
pro perfektní útok
Moje mysl se mě snaží udržet klidným
Uteču
Moje srdce je zavázáno potkat můj osud
Umírající v mých nepřátelích topící čepel
Když jeden studuje jen strategii války
Stane se jen pouhým studentem války
Je jen jedna cesta jak odvrátit pád
Posvátná slova vůle a odvahy
Nyní mizí pryč
Význam mé cesty je nejasný
A v mé zuřivosti
Vstoupím na stezku mé hanby
Utéct a schovat se
Ale má duše je spoutána, aby viděla konec
Pád
A Smrt
Potichu!
Řeka zůstává klidná
Ani světlo ani temnota
z ničeho
Potichu!
Můj meč míří k zabití
Tančící jako okvětní lístek v bouři
Zatím roztříštěná na střepy
Sakura pomalu padá z nebes
Žhnoucí, krvavě rudé světlo
Izanami zjevila
Její rozervaný a pochmurný obličej
Hloubky odhalující
Všechny zlomené přísahy
Spálené květy na zemi
Měl bych vidět pravdu
Předzvěst Sakury!
Horizont s těmito abnormálními pohledy
začíná být znetvořený
Řvoucí bohové
Nyní jsem přijal můj osud
Můj pád
Pro bitvu mysli a masa
Je nyní pryč
Vykoupení je uskutečněno!

Překlad přidal Leonix


Metsutan - Songs of the Void

Whispered texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.