Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Calling all heathens to the fire
Our only hope is built from the ashes below
Our leaders won't save us
Your queen is dead
Svolávám všechny pohany k ohni
Naše jediná naděje je dole v popelu
Naši vůdci nás nezachrání
Vaše královna je mrtvá
Just my luck, it's never been enough
There's only black clouds when I look up
It'll take thirteen nails to hang me from this cross
Trade labour cocaine, blood in the sink
Wash it down and forget what you've seen
Punch drunk in a world of knives
Unscathed to the naked eye
I'd chase the sun over the horizon
If you believed the light would guide us
Towards the fight but away from the sirens
All I need is the air inside my lungs
So hold your head up high
Jen moje štěstí, toho nikdy nebylo moc
Když se podívám, jsou tam jenom černá mračna
Vezme to 13 hřebíku na moje přibití ke kříži
Vyměn práci za kokain, krev v umyvadel
Umyj ji a zapomeň co jsi viděl
Ožralý ve světě nožů
Nepodrápán k nahému oku
Hnal bych slunce za horizont
Pokud bys věřil, že světlo nás povede
k boji ale pryč od sirén
Vše co potřebuji je vzduch v mých plicích
Takže drž svojí hlavu nahoře
Revolt, this is revolting, revolt, this is revolting
I'll let the state of the world speak for itself
Malignent rituals of apathy
You have the guts to point the finger at me
I don't care what they say
I am your eulogy in this state of reconing
I'd chase the sun over the horizon
If you believed the light would guide us
Towards the fight but away from the sirens
All I need is the air inside my lungs
You want the bad news
We're still waiting for the greater good
I'll let the state of the world speak for itself
Vzpoura, tohle je nechutný, vzpoura, tohle je nechutný
Nechám stav světa mluvit za sebe
Zhoubný rituály apatie
Ty máš koule na ukazování prstem na mě
Nezajímá mě co říkají
Jsem tvoje sláva ve státu odplaty
Hnal bych slunce za horizont
Pokud bys věřil, že světlo nás povede
k boji ale pryč od sirén
Vše co potřebuji je vzduch v mých plicích
Ty chceš špatné zprávy
My pořád čekáme na větší dobro
Nechám stát světa mluvit za sebe
Don't try to convince me
That you're speaking for the rank and the file
While we stand and you hide
We'll be heard for miles
Speaking with the voice of a giant
No borders or sides
No evidence of a trial
There's no escape from their lies
It's just a crooked alliance
Where the wrong lead the right
If we're strong we'll survive
And realize that we will never
Step forward if we're standing in line
We'll never step forward if we're standing in line
So hold your head up high
Nesnaž se mě přesvědčit
Že mluvíš za hodnost a pušku
Zatímco my stojíme a ty se schováváš
Budeme být slyšet na míle
Mluvit hlasy obrů
Žádné hranice nebo strany
Žádný důkaz o soudu
Není žádný únik od lží
Je to pouze aliance
Kde ten špatný vede dobré
Pokud jsme silní a přežijeme
A pochopíme že my nikdy
nepostoupíme kupředu, když stojíme v řadě
My nikdy nepostoupíme kupředu, když stojíme v řadě
Takže drž svojí hlavu nahoře
Revolt, this is revolting, revolt, this is revolting
I'll let the state of the world speak for itself
Vzpoura, tohle je nechutný, vzpoura, tohle je nechutný
Nechám stát světa mluvit za sebe

Text přidala DeathWish

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Rommie

Překlad opravil jelda23

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

You Are We (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.