Playlisty Kecárna
Reklama

In Another Now - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In another now
The words we speak
Will fade away
And mean nothing to me
Ještě jednou
Slova, která říkáme,
Vyblednou
A nic pro mě neznamenají
We are an avalance of doubt
Suffocating in the wake
Passed the point of no return
The rivers like the devil's veins will guide the way
Our crysalis in chains
We've outstayed our welcome under a thirstful sun
Jsme lavinou pochybnosti
Dusící se při probuzení
Prošli jsme bod, odkud není návratu
Řekly jako ďáblovy žíly povedou tu cestu
Naše kukla v řetězech
Uvítali jsme naše přivítání pod žhavým sluncem
Like an island lost at sea
Naive to science the water eats away
And all we do is preach a way
To cure what we can't keep
Jako ostrov ztracený v moři
Naivní k vědě, kterou pojídá voda
A všechno co káže způsob
K vyléčení toho, co nemůžeme udržet
In another now
The words we speak
Will fade away
And mean nothing to me
Ještě jednou
Slova, která říkáme,
Vyblednou
A nic pro mě neznamenají
It means something to me Nic pro mě neznamená
I climb to the top of the mountain
And found another towering over me
Lezu na vrchol hory
A zjistil jsem, že se nade mnou tyčí další
At the edge without intention or sense
To find a destiny kept behind the fence
That she tempts us to ascend
Lock gate, hide the keys
Take the pain that we feel and call it hope
Why do we destroy everything we try to love?
Na okraji bez záměru nebo smyslu
K nalezení osudu drženého za plotem
Který nás pokoušel vzestupem
Zamkni bránu, schovej klíče
Vezmi tu bolest, kterou cítíme a nazvi ji nadějí
Proč ničíme všechno, co se snažíme milovat?
Take the pain that we feel and call it hope
We destroy everything we try to love
Again and again our vice tradition
When will we learn our rapture is our prison?
Vezmi tu bolest, kterou cítíme a nazvi ji nadějí
Ničíme všechno, co se snažíme milovat
Znovu a znovu jde o naše zlozvyky
Kdy zjistíme, že naše extáze je naším vězením?
Like an island lost at sea
Naive to science the water eats away
And all we do is preach a way
To cure what we can't keep
Jako ostrov ztracený v moři
Naivní k vědě, kterou pojídá voda
A všechno co káže způsob
K vyléčení toho, co nemůžeme udržet
And mean nothing to me A nic pro mě neznamená
It means something to me Nic pro mě neznamená
It's mine but it's probably stolen
Paid the price but it's probably free
For a life unprescribed, an escape from the lines
I can survive if I know you are we
Je má, ale zřejmě ukradená
Zaplacená cena, ale zřejmě je zadarmo
Pro nepopsaný život, únik z řádek
Můžu přežít, pokud vím, že ty jsi my

Text přidala DeathWish

Video přidala DeathWish

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

You Are We (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.