Playlisty Kecárna
Reklama

Heartless - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In the night I hear 'em talk,
The coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless...
How could you be so heartless... oh
How could you be so heartless?
V noci je slyším mluvit,
o tom nejmrazivějším příběhu.
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši.
Pro ženu tak bezcitnou...
Jak můžeš být tak bezcitná... oh
Jak můžeš být tak bezcitná?
How could you be so,
Cold as the winter wind when it breeze yo
Just remember that you talking to me yo
You need to watch the way you talking to me you know
I mean after all the things that we been through
I mean after all the things we got into
And yo I know of some things that you ain't told me
And yo I did some things but that's the old me
And now you wanna get me back
And you gon' show me
So you walk around like you don't know me
You got a new friend
Well I got homies
But in the end it's still so lonely
Jak můžeš být tak,
Chladná jako zimní vítr, když vane, jo
Jen nezapomeň, že mluvíš se mnou, jo
Dávej si pozor, jak se mnou mluvíš, víš
Myslím tím, po všech těch věcech, které jsme prožili
Myslím tím, po všech těch věcech, do kterých jsme se dostali
A jo, vím o těch některých věcech, které si mi neřekla
A jo, udělal jsem pár věcí, ale to je mé staré já
A teď mi to chceš vrátit
A chceš mi to dokázat
Takže budeš chodit kolem, jako bys mě neznala
Máš nového přítele
No, já mám kámoše
Ale nakonec, stále je to tak osamělý
In the night I hear 'em talk,
The coldest story ever told
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless...
How could you be so heartless... oh
How could you be so heartless?
V noci je slyším mluvit,
o tom nejmrazivějším příběhu.
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši.
Pro ženu tak bezcitnou...
Jak můžeš být tak bezcitná... oh
Jak můžeš být tak bezcitná?
How could you be so Dr. Evil
You're bringing out a side of me that I don't know
I decided we weren't gonna speak,
So why we up 3 a.m. on the phone
Why does she be so mad at me for, homie
I don't know she's hot and cold
I won't stop, won't mess my groove up
Cause I already know how this thing goes,
You run and tell your friends that you're leavin' me
They say that they don't see what you see in me
You wait a couple months then you gon' see,
You'll never find nobody better than me
Jak jsi mohla být taková Dr. Zlá
Vynášíš ze mě část mě, kterou jsem ani neznal
Rozhodl jsem se, že o tom nebudeme mluvit,
tak proč jsme do 3 do rána na telefonu
Proč je na mě tak naštvaná, kámo
Já nevím, proč je tak žhavá a chladná
Já se nezastavím, nepodělám se,
protože já už vím, jak tohle chodí
Utíkej a řekni svým přátelům, že mě opouštíš
Oni říkají, že nechápou co ve mně vidíš
Počkej pár měsíců a pak uvidíš,
že nikdy nenajdeš nikoho lepšího než mě
In the night I hear 'em talk,
The coldest story ever told,
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless...
How could you be so heartless... oh
How could you be so heartless?
V noci je slyším mluvit,
o tom nejmrazivějším příběhu.
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši.
Pro ženu tak bezcitnou...
Jak můžeš být tak bezcitná... oh
Jak můžeš být tak bezcitná?
Talkin', talkin', talkin', talk,
Baby lets just knock it off
They don't know what we been through
They don't know 'bout me and you
So I got something new to see
And you just gon' keep hatin' me
And we just gon' be enemies
I know you can't believe
I could just leave it wrong
and you can't make it right
Im gon' take off tonight
Into the night...
Mluvení, mluvení, mluvení, diskuse,
Zlato, přestaň s tím
Oni nevědí, co jsme si prožili
Oni nevědí nic o mně a nic o tobě
Tak jsem viděl něco nového
A ty mě můžeš dál nenávidět
A můžeme být nepřátelé
Vím, že nemůžeš věřit tomu,
že bych to tak mohl nechat
A ty už to nemůžeš spravit
Já jdu dnes večer ven
Do noci ...
In the night I hear 'em talk,
The coldest story ever told,
Somewhere far along this road
He lost his soul
To a woman so heartless...
How could you be so heartless... oh
How could you be so heartless?
V noci je slyším mluvit,
o tom nejmrazivějším příběhu.
Někde na téhle cestě,
ztratil svoji duši.
Pro ženu tak bezcitnou...
Jak můžeš být tak bezcitná... oh
Jak můžeš být tak bezcitná?

Text přidala Shmoulinka

Text opravila misalka66

Video přidala Shmoulinka

Překlad přidala Zaly

Překlad opravila misalka66

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

808 & Heartbreak

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.