Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

33 - Big Houses by Squalloscope - text, překlad

playlist

PRAYER IS THE BELL JAR
YOU PUT OVER THIS GOODBYE.
I’D RATHER LEAVE THIS EMBRACE BETWEEN YOU AND I.
LET’S LOCK OUT THE BEARDED OLD MAN IN THE NIGHT GOWN. HE CAN TAP AGAINST THE GLASS BUT I’M NOT COMING OUT.
I BUILD BRIDGES WITH THESE ARMS,
I WILL NOT BUILD A FORTRESS.
IN THE CIRCLE AROUND THE KITCHEN TABLE I SAY MY “AMEN” BECAUSE I FEEL BLESSED.
SECRETLY HOPING WHILE JOINING HANDS THAT YOU CAN’T FEEL MY TREMBLING FINGERTIPS.
IF I SIGN THIS PIECE OF PAPER DO I SELL MY SOUL ALONG WITH MY DUTIES?
WE WON’T PUT OUR MONEY WHERE YOUR CATHOLIC MOUTH IS.
EVEN THOUGH THE TEETH ARE LONG GONE THERE’S STILL BONE BENEATH THE GUMS AND THERE’S A LOT OF POTENTIAL IN A MIGHTY MIGHTY ORGAN.
AND THEY TOLD US NOT TO CLAP SO WE CLAP AS LOUD AS WE CAN BECAUSE THE REVERB IN THOSE HOLY HALLS IS LIKE A LONG LOST FRIEND.
HE KEEPS HITTING THE WALLS AND COMES ALL THE WAY BACK AGAIN.
BACK BACK AGAIN, BACK BACK AGAIN
I WANT TREES INSTEAD OF GRAVESTONES AND NOTHING TO CONFESS.
I GOT A SOFT SPOT FOR YOUR ANCIENT BOOKS OF HORROR STORIES.
I GOT A MUSIC IN MY EARS FROM LONG LONG AGO AND FAR FAR AWAY AND I STILL HUM ITS TUNE BUT HOW COULD I EVER BELIEVE EVERY WORD IT SAYS TO ME?
WE FOLLOW OUR OWN STEPS WHILE OUR SHADOWS KEEPS WATCHING US.
THE WRONG STEPS WHILE OUR SHADOWS KEEPS WATCHING US. x6
THE WRONG STEPS WOULD BE NOT TO START THIS EXODUS. x2

Text přidala Athalien

Text opravila Athalien

Video přidala Athalien

Motlitba je sklenený poklop,
ktorý si položil na toto lúčenie.
Radšej som mala opustiť toto objatie medzi tebou a mnou.
Vymknime bradatého starého muža v rúšku noci. Môže klepať proti sklu ale ja nevyjdem.
Staviam mosty s týmito rukami,
nepostavím pevnosť.
Krúžiac okolo kuchynského stola poviem svoje „amen“ pretože sa cítim požehnaná.
Kým spájam ruky tajne dúfam,
že nemôžeš cítiť moje chvejúce sa špičky prstov.
Ak podpíšem tento kus papiera, zapredám svoju dušu spolu s povinnosťami?
Nedáme naše peniaze vašim katolíckym ústam.
Aj napriek tomu, že zuby sú dávno preč, stále je tu kosť pod ďasnami a veľa potenciálu v mocnom, mocnom orgáne.
Povedali nám aby sme netlieskali, tak sme tlieskali tak hlasno ako sme vedeli, pretože ozvena v týchto svätých halách je ako dlho stratený priateľ.
On stále udiera do stien a vracia sa znova celú cestu. Späť, znovu späť, späť, znovu späť, späť, znovu späť.
Chcem stromy namiesto náhrobkov a nič z čoho by som sa mala spovedať.
Mám slabosť pre tvoje starobylé knihy a hororové príbehy.
Mám hudbu v mojich ušiach už veľmi, veľmi dávno a tak, tak hlboko a stále si hmkám tú melódiu ale akoby som mohla niekedy uveriť každému slovu čo vraví? Nasledujeme svoje vlastné kroky zatiaľ čo nás naše tiene stále pozorujú.
Nesprávne kroky zatiaľ čo nás naše tiene stále pozorujú. x6
Nesprávne kroky by nemohli začať tento exodus. x2

Překlad přidala Athalien

Překlad opravila Athalien


In episodes

Welcome to Night Valetexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.