Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I gave you everything
All the pain life brings
Just to get you to come back to Me
I want to give you light
I don't want to ever fight
Stop resisting and come home to Me
Dal jsem ti všechno
Všechnu bolest, kterou život přináší
Jen abych tě přinutil se ke Mně vrátit
Chci ti dát světlo
Už nechci nikdy bojovat
Přestaň vzdorovat a přijď domů ke Mně
You're so afraid of love
There's not much time
All the pain inside just makes you want to die
Ty se tak bojíš lásky
Není moc času
Všechna ta bolest uvnitř tě nutí chtít umřít
Love Me
Don't hate Me
You're angry
It's OK
Trust Me
Come this way
Live in Eternity
Miluj Mě
Nenenáviď Mě
Jsi naštvaný
To je v pořádku
Věř Mi
Pojď touto cestou
Žij ve věčnosti
I'm the real drug to take
To numb youre heartache
Stop your running and come back to Me
I've had it up to here
I cried way too many tears
You'll keep suffering til you come to me
Já jsem ten skutečný lék
K znecitlivění tvého trápení
Přestaň utíkat a vrať se ke Mně
Měl jsem toho dost
Vybrečel jsem příliš mnoho slz
Budeš trpět dokud ke Mně nepřijdeš
Outside you act so tough
But inside you cry
All the pain inside just makes you want to die
Zvenku vypadáš tak neoblomně
Ale vevnitř pláčeš
Všechna ta bolest uvnitř tě nutí chtít umřít
Love Me
Don't hate Me
You're angry
It's OK
Trust Me
Come this way
Live in Eternity
Miluj Mě
Nenenáviď Mě
Jsi naštvaný
To je v pořádku
Věř Mi
Pojď touto cestou
Žij ve věčnosti
Your soul is Mine
Your soul is Mine
I don't want to fight
Your soul is Mine
Don't be unking
Your soul is Mine
Your soul is Mine
Tvá duše je Má
Tvá duše je Má
Nechci bojovat
Tvá duše je Má
Nebuď zlý
Tvá duše je Má
Tvá duše je Má
I don't lie
I swear you'll never die
Stay alive
When I restore all mankind
Já nelžu
Přísahám, že nikdy nezemřeš
Zůstaneš žít
Až obnovím celé lidstvo
Love Me
Don't hate Me
You're angry
It's OK
Trust Me
Come this way
Live in Eternity
Miluj Mě
Ne nenáviď Mě
Jsi naštvaný
To je v pořádku
Věř Mi
Pojď touto cestou
Žij ve věčnosti
Come see
You'll soon be
Not guilty
And set free
Uvidíš
Brzy budeš
Bez viny
A osvobodíš se

Text přidala Smrtka

Text opravil klonojd

Video přidala Alik_KoRn

Překlad přidala pepe1710

Překlad opravil klonojd

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Save me from myself

Reklama

Brian Welch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.