Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My little boy
Bow your head in shame
You've disgraced your Father's name now
It's time you choose
Your little toys
Won't save you from shot ten
Without Me you will not win no
I swear you'll lose
Můj malý chlapče
Skloň hlavu s hanbou
Zostudil jsi jméno svého otce
Je čas si vybrat
Tvoje malé hračky
Tě nezachrání od výstřelu
Beze mě nevyhraješ, ne
Přísahám, prohraješ
Wisdom comes through suffering
Tell me why'd you let him give you a cheap name?
It's time to come home
Play time's over now
Moudrost přichází skrze utrpení
Řekni mi proč jsi ho nechal dát ti levné jméno?
Je čas vrátit se domů
Doba hraní konči
You're nowhere near
The teachings of Martin Luther King
Did you forget all about his dream now?
It's time you choose
God's hand was there
Think back to when you were down it's so clear
It's time that we do what is right here
There's no excuse
There's no excuse
Jste někde blízko
Učení Martina Luthera Kinga
Najednou jste zapomněli vše o jeho snu?
Je čas si vybrat
Boží ruka tu byla
Vzpomeňte si, kdy jste byli sraženi,je to tak jasné,
Je čas, abychom dělali,co je právě tady
Tam to není žádná omluva
Tam to není žádná omluva
Wisdom comes through suffering
Tell me why'd you let him give you a cheap name?
It's time to come home
Play time's over now
Moudrost přichází skrze utrpení
Řekni mi proč jsi ho nechal dát ti levné jméno?
Je čas vrátit se domů
Doba hraní konči

It's My world
It's My world
It's My world
It's My world
Son it's My world
It's My world
It's not your world

Je to Můj svět
Je to Můj svět
Je to Můj svět
Je to Můj svět
Synu, to je Můj svět
Je to Můj svět
To není tvůj svět
I tried peace
I tried love
I tried kind
I give up
You don't hear
You don't feel
Now I'm here
And I'm real
I gave you my blessings
You failed from my testings
I'll show you what death brings
Now feel how my wrath stings
Snažil jsem se o mír
Snažil jsem se o lásku
Snažil jsem se být přívětivý
Vzdávám se
Neslyšíte
Necitíte,
Teď jsem tady
A jsem skutečný
Dal jsem ti své požehnání
Selhal jsi u mích zkoušek
Ukážu ti, co smrt přináší
Teď ucítíš, jak můj hněv štípe
God told me
That we are bound to die
For living this way
God saved me
So I must teach what's right
So you see
Bůh mi řekl to,
Že jsme vázáni zemřít
Za to jak žijem
Bůh mě zachránil
Takže se musím učit, co je správné
Tak vidíte
It's My world
It's My plan
It's My sea
It's My land
It's My moon
They're My stars
You're My mind
You're My heart
What's your choice?
What's your role?
Tohle je Můj svět
Tohle je Můj plán
Tohle je Moje moře
Tohle je Můj pozemek
Tohle je Můj měsíc
Oni jsou Moje hvězdy
Jsi Má mysl
Jsi Mé srdce
Co je tvá volba?
Jaká je tvá role?
You're My life
You're My soul
You're My son
You're My seed
We're One Love
Come Home please
Come Home please
Jsi Můj život
Jsi Má duše
Jsi Můj syn
Jsi Mé sémě
Jsme Jedna Láska
Vrať se domů prosím
Vrať se domů prosím
Come Home please
Come Home please
Come Home please
Come Home please
Come Home
Come Home Please
Vrať se domů prosím
Vrať se domů prosím
Vrať se domů prosím
Vrať se domů prosím
Pojď domů
Vrať se domů prosím

Text přidala Alik_KoRn

Video přidala Dema

Překlad přidal HaWLiS

Překlad opravil klonojd

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Save me from myself

Reklama

Brian Welch texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.