Playlisty Kecárna
Reklama

Prey for Me - text, překlad

playlist Playlist
My brain is rancid, ingesting negativity
I am a vessel, spewing bile and brutality
Můj mozek je zatuchlý, příjmající negativitu
Jsem plavidlo, dávící se žlučí a brutálností
The body count is rising up
There's too much blood, but it's not enough
And you're the one, one that I've been thinking of
It's a massacre now giddy up
Počet těl narůstá
Je tu moc krve, ale není to dost
A ty jsi ten, na kterého jsem myslel
Je to závratný masakr
Now can't you see, you're all just prey for me
Step up to the butcher's block
And let's start this crime scene
Tak nevidíš, jsi jen má oběť
Přistup k řezníkovu špalku
A můžeme vytvořit tohle místo činu
Prey for me
Now witness all of the horror
Prey for me
You're all just cattle to slaughter
Uctívej mě
Buď svědkem všeho hororu
Uctívej mě
Jsi jen dobytek na porážku
I am infected, diseased and plagued with tragedy
You'll be my victim, of my darkest depravity
Jsem infikovaný, nemocný a malomocný tragédií
Budeš má oběť, mého znechucení
I'm hell bound and so violent
You're almost dead, but not just yet
Now I take this razor to your neck
From ear to ear now, I'll watch you drip
Jsem pekelný posel a tak násilný
Jsi skoro mrtvý, ale ještě ne
Přikládám ti čepel ke krku
Od ucha k uchu, budu tě sledovat ukapávat
Now can't you see, you're all just prey for me
Step up to the butcher's block
And let's start this crime scene
Tak nevidíš, jsi jen má oběť
Přistup k řezníkovu špalku
A můžeme vytvořit tohle místo činu
Prey for me
Now witness all of the horror
Prey for me
You're all just cattle to slaughter
Uctívej mě
Buď svědkem všeho hororu
Uctívej mě
Jsi jen dobytek na porážku
No! No! Ne! Ne!
Prey for me
Now witness all of the horror
Prey for me
You're all just cattle to slaughter
Prey for me
Now witness all of the horror
Prey for me
You're all just cattle to slaughter
Uctívej mě
Buď svědkem všeho hororu
Uctívej mě
Jsi jen dobytek na porážku
Uctívej mě
Buď svědkem všeho hororu
Uctívej mě
Jsi jen dobytek na porážku
No! No! No! Ne! Ne! Ne!
Prey! Prey! Prey! Prey!
Oběť! Oběť! Oběť! Oběť!

Text přidal IneM

Text opravil Zako

Překlad přidala bloomKlenot

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Condolences

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.