Playlisty Akce
Reklama

Die Sci Fi - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm the rotten seed in the mouth
Of a world that wants to spit me out
No longer human by tomorrow
Já jsem shnilé semeno do úst
O světě, který chce vyplivnout mě
Už člověk do zítřka
I'm the scum of the earth
I'm a galactic reject birth
No longer human by tomorrow
Já jsem špína na zemi
Jsem galaktického odmítnout narození
Už člověk do zítřka
Erase myself from the human race
All aboard this rocket into space
I'll die Sci-Fi
And kiss the earth goodbye
Vymazat sám z lidské rasy
Všichni na palubě této rakety do vesmíru
Budu umírat Sci-Fi
A políbit zem sbohem
In the cosmic hands of death
Is where I'll take me last breath
No longer human by tomorrow
V kosmickém rukou smrti
Je místo, kde budu brát mě poslední dech
Už člověk do zítřka
Into the stars, sparkling bright
I'll die Sci-Fi
No longer human by tomorrow
Do hvězdy, šumivé světlé
Budu umírat Sci-Fi
Už člověk do zítřka
Erase myself from the human race
All aboard this rocket into space
I'll die Sci-Fi
And kiss the earth goodbye
Vymazat sám z lidské rasy
Všichni na palubě této rakety do vesmíru
Budu umírat Sci-Fi
A políbit zem sbohem
I'll kiss the earth goodbye
Die Sci-Fi, die Sci-Fi
Die Sci-Fi, die Sci-fi
Die Sci-Fi, die Sci-fi
Budu líbat zem sbohem
Die Sci-Fi, die Sci-Fi
Die Sci-Fi, die Sci-fi
Die Sci-Fi, die Sci-fi

Text přidala Lenulka

Video přidala Angela

Překlad přidala Angela

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fang Bang

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.