Playlisty Kecárna
Reklama

All American Massacre - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The bodies were hung by the chimney with care,
In hopes that that family would soon be there,
Skull soup for grandpa,
And an eye for the dog,
The main course is up before too long.
Subjekty byly zavěšeny na komín s péčí,
V naději, že rodina bude brzy tam,
Lebková polévka pro dědečka,
A oko pro psa,
Hlavní jídlo je až příliš dlouho.
Place the bloody bucket on the ground,
Bring the bitch down, bring the bitch down,
Let me tell you about our law,
It's either sex or the saw yeah.
Místo krvavé vědro na zem,
Přiveďte děvku dolů, přiveďte děvku dolů,
Dovolte, abych vám řekl o našem záchodu,
Je to u obou pohlaví, nebo viděl jo.
All American Massacre. všechny američané zmasakrujeme.
Everyone knows there's no place like home,
Like one that's filled with chain-sawed fingers and bones,
Who will survive, and what will be left of them,
Just let god sort them out in the end.
Každý ví, že tam žádné místo není jako domov,
Stejně jako ten, který je naplněn řetězy-řezali prsty a kosti,
Kdo přežije, a co zbude z nich,
Jen ať Bůh setřídí nás v konci.
Run Sally, run on through the night,
Bring the bitch down, bring the bitch down,
Place her firmly on the hook,
Bon appetit send my regards to the cook yeah.
Výpad běžet, běžet přes noc,
Přiveďte děvku dolů, přiveďte děvku dolů,
Umístěte ji pevně na háku,
Dobrou chuť poslat mi jde o vaření jo.
All American Massacre. všechny američané zmasakrujeme.
Place the bloody bucket on the ground,
Bring the bitch down, bring the bitch down,
Let me tell you about our law,
It's either sex or the saw yeah.
Místo krvavé vědro na zem,
Přiveďte fena dolů, aby fena dolů,
Dovolte, abych vám o našich právních předpisů,
Je to u obou pohlaví, nebo viděl jo.
All American Massacre. všechny američané zmasakrujeme.

Text přidala MissH

Video přidala Neznamy233

Překlad přidala dassy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skeletons

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.